GroenLinks wil dat klimaat meeweegt bij nieuwe vervoersplannen

GroenLinks wil dat klimaat meeweegt bij nieuwe vervoersplannen Foto: InTeylingen

De Duin- en bollenstreek kampt al langere tijd met bereikbaarheidsproblemen. De eerdere plannen voor de Duinpolderweg zijn geschrapt. Daarom onderzoekt de provincie Zuid-Holland hoe het vervoer verbeterd kan worden rond plaatsen als Lisse, Sassenheim, Warmond en Nieuw-Vennep.

Nol van Gerven, commissielid namens GroenLinks Zuid-Holland, merkte op dat de belasting voor het klimaat helemaal niet werd meegenomen in dat onderzoek.

Van Gerven: “Dat verbaasde mij, want vervoer veroorzaakt ontzettend veel vervuiling. Het is toch heel logisch om bij mogelijke oplossingen ook meteen rekening te houden met het klimaat. Bijvoorbeeld door voor alle opties uit te rekenen hoeveel CO2 wordt uitgestoten. Zo kunnen we bewust kiezen voor duurzame oplossingen.” 

Toen Van Gerven in de commissie vroeg om aandacht voor het klimaat bij de vervoersplannen in de bollenstreek, kreeg hij niet direct gehoor. Daarom stelde hij samen met statenlid Sinan Özkaya een motie op. In de Statenvergadering zegde de gedeputeerde toe dat het college rekening zal houden met de CO2-uitstoot bij het onderzoek naar vervoer in de Duin- en Bollenstreek. 

Özkaya: “Ik ben blij met deze toezegging. Het is beter om van tevoren helderheid te hebben over de mate van vervuiling die verschillende opties kunnen veroorzaken. Het is trouwens ook goedkoper, want als we nu te veel vervuilen, moeten we dat later toch weer compenseren.”

Van Gerven voegt daaraan toe: "We willen graag de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek verbeteren. Door de vervuiling te meten, kunnen we een betere keuze maken over maatregelen voor de fiets, het openbaar vervoer en de auto."


Reacties