Het Meerlandenfonds voor sportclubs en goede doelen

Het Meerlandenfonds voor sportclubs en goede doelen Foto: Het Meerlandenfonds

Sportverenigingen en goede doelen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een bijdrage van maximaal €2.500,- van het Meerlandenfonds 2018.

In totaal heeft Meerlanden €55.000,- te verdelen onder de aangemelde organisaties.   

Al twaalf jaar bijdrages

Sinds 2007 verdeelt Meerlanden via hun fonds cheques om vrijwilligers en hun goede werk in de regio te stimuleren. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag doen bij het fonds voor een bijdrage aan een project. 

Voor goede doelen geldt een maximum bijdrage van €2.500,-, voor een (sport)vereniging een maximum van €1.000,- en het fonds neemt nooit meer dan 50% van de kosten van het project voor zijn rekening. 

Aanvraag indienen

Vrijwilligers van goede doelen kunnen de aanvraag voor hun club of project tot 1 november  online indienen bij Meerlanden.

Meerlanden staat middenin de maatschappij. Wij zorgen samen met bewoners, bedrijven en gemeenten voor fijne buurten, waar het prettig wonen en werken is. Vrijwilligers van goede doelen en (sport)verenigingen werken hier ook hard aan mee. Daarom steunen wij hun initiatieven met ons Meerlandenfonds,” zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden

 


Reacties