Het verkiezingsprogramma van Trilokaal

Het verkiezingsprogramma van Trilokaal

Trilokaal is de enige partij in Teylingen die geen landelijke partij achter zich heeft staan. Trilokaal staat voor een gemeente waarin iedereen zich veilig voelt, zich kan ontplooien en prettig kan wonen. Dit hebben ze vertaald naar een uitgebreid verkiezingsprogramma met de titel ‘Uw toekomst in Teylingen’.

De speerpunten van Trilokaal zijn:

 • Een aan inwoners dienstbare gemeente
  Met heldere en eenduidige communicatie richting de inwoners en beter inleving in de positie van de burger.
 • Betere jeugd- en ouderenzorg
  Verbeterde regionale zorg met meer ondersteuning vanuit de gemeente.
 • Duurzaamheid
  Energieneutraal bouwen en meer focus op en stimulans van duurzaamheidsinitiatieven.
 • Woningaanbod dat aansluit bij de behoefte van jongeren én ouderen
  Door voldoende betaalbare huurwoningen en flexibel bouwen.

Samen met jou

Trilokaal hoopt na de gemeenteraadsverkiezingen in maart natuurlijk op een aantal zetels in de raad en wil vanuit daar vooral veel samenwerken met de inwoners van Teylingen.

De missie van Trilokaal is om inwoners wegwijs te maken in hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het functioneren van de gemeente. Trilokaal wil met, door en voor de inwoners Teylingen nog beter leefbaar maken.’ – Trilokaal verkiezingsprogramma 

Het hele verkiezingsprogramma van Trilokaal vind je hier.


Reacties