Huys te Warmont in slechte staat

Huys te Warmont in slechte staat Foto: ivn.nl

Het college heeft een voorstel ingediend om een bijdrage te leveren aan de slechte staat van Huys te Warmont. Voorafgaand in de vergadering comissie welzijn werd er een korte toelichting gegeven namens Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging wil het beheer van deze parel in Teylingen overnemen van de huidige stichting.

Toekomstplannen

Vereniging Hendrick de Keyser heeft als doel om in de toekomst Huys te Warmont te verhuren en open te stellen voor publiek. Voor de uitvoering van de restauratie en openstelling van 't Huys te Warmont heeft de vereniging 2,5 miljoen euro nodig. Bijna 90% van deze financiële middelen heeft zij bij elkaar. Voor de laatste €300.000 benaderen zij de nu de gemeente. €100.000 in een eerste periode en een garantstelling voor €200.000 voor de komende jaren.

Commissie Welzijn

De raadscommissie Welzijn geeft in meerderheid aan voorstander te zijn van dit voorstel. Trilokaal, CDA, GroenLinks en VVD zijn voorstander, met kanttekening dat er wel iets gedaan moet worden aan het huurbeleid van de huidige bewoners.

Vraagtekens

De fracties PvdA en ChristenUnie hebben bedenkingen bij het vrijmaken van de financiële middelen.  Reden hiervoor is dat zij van mening zijn dat de stichting te weinig geld heeft opgehaald om het Huys te Warmont te onderhouden en dat de gemeente dit nu (gedeeltelijk) moet oplossen. Jaarlijks wordt er €25.000 gereserveerd voor monumentenbeleid. Dit is niet toereikend om de gevraagde bijdrage te leveren. Dit zou volgens wethouder van Kempen op een andere manier moeten gebeuren.

Doordat ChristenUnie en PvdA nog vraagtekens zetten bij de financiële invulling, zal de gemeenteraad pas op 20 december een definitief besluit nemen over het voorstel.


Reacties