In 2023 oplevering eerste woningen bouwlocatie Langeveld

In 2023 oplevering eerste woningen bouwlocatie Langeveld Foto: InTeylingen

Volgens de provinciale planmonitor Wonen is het de bedoeling dat woningbouw op het terrein van Langeveld aan de Hoofdstraat in Sassenheim in 2023 gerealiseerd gaat worden. Het aantal woningen is indicatief op 70 gesteld. Inmiddels laat dit bouwproject al bijna tien jaar op zich wachten.

Het college is, net als Paul Witteman, van mening dat de woningsituatie in de gemeente Teylingen vooral voor starters en senioren nijpend is en dat een snelle voortgang van de ontwikkeling op de locatie Langeveld vereist is. Het PvdA raadslid heeft hier vorige maand vragen gesteld aan het college.

De gemeente is in overleg met de beheerder en de sportverenigingen van de Roodemolenpolder over de uitbreiding van Tennisvereniging STV met 2 tennisbanen. De locatie Langeveld is een optie geworden, nadat de voorkeursvariant om deze banen te realiseren aan de zijde van de Roodemolenpolder niet haalbaar is gebleken. De uitkomst zal aan de gemeenteraad voorgelegd worden en is mede bepalend voor de ontwikkelmogelijkheden van de locatie voor woningbouw 

Vliegende Brigade

Witteman gaf aan om de hulp in te roepen van de 'Vliegende Brigade' van de provincie, dit is een team van gespecialiseerde deskundigen dat inspringt waar gemeenten menskracht en/of deskundigheid missen. De gemeente heeft reeds het initiatief genomen om te verkennen voor welke locatie(s) in de gemeente de inzet van de ‘Vliegende Brigade’ een bijdrage zou kunnen leveren. 

 


Reacties