Inloopbijeenkomst herinrichting Bergamolaan-‘s Gravendamseweg

Inloopbijeenkomst herinrichting Bergamolaan-‘s Gravendamseweg Foto: Gemeente Teylingen

De gemeente Teylingen en de provincie Zuid-Holland werken samen aan het verbeteren van de kruising Bergamolaan – ’s Gravendamseweg (N443) in Voorhout.

Definitief Ontwerp

Het plan is om de kruising Bergamolaan – ’s Gravendamseweg (N443) in Voorhout anders in te richten. De huidige kruising van de Bergamolaan en de N443 wordt als onveilig beschouwd door slechte zichtlijnen bij het afslaan. Verschillende gebruikers en omwonenden hebben hierover geklaagd bij de Provincie Zuid-Holland. Bij de herinrichting wordt ook de watergang ‘de Molentocht’ verlegd. Daarnaast wordt langs de Bergamolaan een natuurlijke speelvoorziening voor kinderen ontwikkeld.

Inloopbijeenkomst

Het Definitief Ontwerp van de herinrichting van de kruising Bergamolaan – ’s Gravendamseweg (N443), willen zij graag aan u presenteren. Daarom organiseren zij op woensdag 20 februari een inloopbijeenkomst in het bestuurscentrum in Voorhout, Raadhuisplein 1. Je kunt tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnenlopen. Tijdens deze bijeenkomst krijg je ook informatie over het participatieproces voor het ontwerp van de informele/natuurlijke speelplek, het verleggen van de watergang ‘de Molentocht’ en de bestemmingsplanwijziging.

Bestemmingsplanwijziging

De hiervoor genoemde ontwikkelingen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Teylingen’, waardoor de bestemming moet worden gewijzigd. Het voorontwerpwijzigingsplan ‘Bergamolaan – ’s Gravendamseweg, Voorhout ligt vanaf donderdag 24 januari tot en met woensdag 6 maart 2019 ter inzage.

Participatie Natuurlijk Spelen

Het participatieproces voor het ontwerp van de informele/natuurlijke speelplek aan de Bergamolaan wordt begeleid door Speelplan B.V. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn zij aanwezig om uw wensen en eisen te verzamelen. De speelplek aan de Bergamolaan wordt een informele/natuurlijke speelplek met als rode draad: ‘Spelen in het groen’. Op basis van de input van de bijeenkomst maakt Speelplan drie ontwerpvoorstellen. Vervolgens kunnen bewoners via een enquête op de website hun voorkeur/reactie geven. De reactieperiode is twee weken. U kunt het proces/planning volgen op de site.

Alle reacties worden door Speelplan verzameld, samengevat en besproken met de gemeente. Aan de hand van dit overleg wordt bepaald welke aanpassingen worden doorgevoerd naar een definitief ontwerp.

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties