Investeren met een dubbel rendement

Investeren met een dubbel rendement

"Waar het voorheen leek weggelegd voor mensen met een zeer groot vermogen, zie je nu veel vaker particulier vermogen op de investeringsmarkt. Met beperkte bedragen halen ze rendement op hun geld én helpen ze anderen doelen bereiken. Een relatief onbekend fenomeen voor particulieren, en daarom deze week wat achtergrondinformatie hierbij."  

Door Chantal Brouwer – van der Werff, financieel planner bij Boonstra te Sassenheim

Zorgvuldig proces

Ons kantoor bemiddelt al jarenlang tussen partijen waarbij de ene partij geld heeft en rendement zoekt, en de andere partij geld vraagt. Omdat iedereen gebaat is bij het behalen van elkaars doelstellingen, is dit een zorgvuldig proces dat nauw begeleid moet worden.Voor de geldvrager betekend het dat hij of zij ter goede naam en faam bekend moet staan: alleen met een goed verhaal kom je er niet. Er moet een goed uitgewerkt plan zijn en wij als financieel planners moeten overtuigd zijn dat dit plan haalbaar is. Er moeten voldoende zekerheden zijn om aan de verplichtingen naar de geldgever te kunnen voldoen.

Samenwerking

Ook de private investeerder kan niet zo maar ‘aan komen waaien’. Wij moeten diens persoonlijke en financiële situatie voor 100% in beeld hebben. Immers, de geldvrager mag niet geconfronteerd worden met een plotseling terugtrekkende investeerder die zijn investering eerder terug eist dan overeengekomen. Net als de geldvrager gaat de investeerder daarom ook door een degelijk kennismakingsproces. Maar als de partijen elkaar gevonden hebben ontstaan er vaak mooie samenwerkingen waar we erg trots op zijn.

Binnen en Buitenland

We bezochten deze week ondernemers die tien jaar geleden een pand kochten in Frankrijk en dit pand met hulp van private investeerders verbouwden tot een zeer luxe bed & breakfast. De exploitatie verloopt uitstekend, enerzijds door de hard werkende ondernemers maar ook door de bewust gemaakte keuze het luxere segment te gaan bedienen. De eerste informele investeerders hebben hun inleg inmiddels terug. Middels een herfinanciering kunnen er nu weer nieuwe plannen ontwikkeld worden. De nieuwe investeerders ontvangen naast een prima rente op hun geld ook jaarlijks een weekje vakantie in de B&B.

We hebben ook ervaring in projecten dichter bij huis. Zo worden er vaak kleinere verbouwingen gefinancierd met de middelen van privé investeerders. Ook worden leningen van banken, met woekerrentes van 12% en meer, terugbetaald en binnen een redelijke termijn afgelost. Zo snijdt het mes voor zowel de geldvrager als de investeerder aan twee kanten: voor de één meer rendement dan bij de bank, voor de ander een lagere rente.

Zekerheid

De taak van ons kantoor is te zorgen voor zoveel mogelijk zekerheden voor de investeerders en de begeleiding van de ondernemers. Dat kan door bijvoorbeeld door een hypotheek op het betrokken pand te vestigen maar vooral ook door goede begeleiding bij het behalen van de opgestelde doelen. Ook iets voor u? Kom vrijblijvend eens kennismaken!

 

Financieel Adviesbureau Boonstra Sassenheim - 0252-223405 - www.faboonstra.nl


Reacties