Jongeren met problemen krijgen sneller de juiste hulp

Jongeren met problemen krijgen sneller de juiste hulp Foto: Gemeente Teylingen

Veel kinderen en jongeren in Voorhout en Warmond kampen met allerlei problemen. Om die reden heeft de gemeenteraad van Teylingen besloten een budget beschikbaar te stellen voor 2 Praktijk Ondersteuners Huisartsen, speciaal gericht op de jeugd.  

Een onbekommerde jeugd is niet iedereen gegeven

Veel kinderen en jongeren in Voorhout en Warmond kampen met allerlei problemen. Dan kan het gaan om somberheid, ADHD, een hoge schooldruk of de nasleep van een scheiding. Nu nog worden deze kinderen en jongeren door de huisarts doorverwezen naar de GGZ in de regio, maar dan komen ze vaak op de wachtlijst terecht. Met de nieuwe POH-Jeugd krijgen de kinderen en jongeren (en hun ouders) voortaan de hulp die ze nodig hebben.

Extra ondersteuning is nodig

Het aantal kinderen en jongeren, dat extra ondersteuning nodig heeft in Warmond en Voorhout ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Ongeveer 10% van de kinderen en jongeren hebben voor kortere of langere tijd behoefte aan wat extra ondersteuning. Een deel van deze groep krijgt ondersteuning vanuit het CJG en het andere deel wordt verwezen naar de GGZ. Omdat de capaciteit bij de GGZ-instellingen beperkt is, komen nu nog veel kinderen en jongeren op de wachtlijst te staan. Hierdoor duurt het soms lang voor ze daar geholpen kunnen worden.

Dat kan zo niet langer besloten Arno van Kempen (wethouder gemeente Teylingen) Frans Zonneveld (voorzitter van Wijksamenwerkingsverband Voorhout en Warmond) en Carola van Maris  (Wijkmanager van het Wijksamenwerkingsverband Voorhout en Warmond). Juist door kwetsbare kinderen en jongeren al in een vroege fase te helpen, wordt voorkomen dat de situatie steeds erger wordt. Zo ontstond het idee voor het aanstellen van een ‘Praktijk Ondersteuner Huisartsen Jeugd’.

Praktijk Ondersteuner Huisartsen-jeugd (POH)

Nicoline Sieval is op 1 januari als POH-Jeugd begonnen in Warmond en sinds diezelfde dag zit Judith Wiltenburg voor de kinderen klaar in Voorhout. Nicoline en Judith werken ook al bij huisartsenpraktijken in Warmond en Voorhout.

“Met deze positieve gezondheidsondersteuning kunnen we de problemen waar de kinderen en jongeren tot 18 jaar mee zitten laagdrempelig en lekker dicht bij huis oppakken. Via de huisarts kan een afspraak gemaakt worden.’’ – Carola van Maris, Wijkmanager van het Wijksamenwerkingsverband Voorhout en Warmond

Psychosomatische of psychische problematiek

Deze extra zorg voor de jeugd gaat niet om lichamelijke problemen, zoals een gebroken been. Het gaat er juist om, dat kinderen en jongeren geholpen worden die met zichzelf in de knoop zitten. Dat uit zich bijvoorbeeld in een agressieve houding, depressie of burn-out. Soms komt dat, omdat ze zo in elkaar zitten, maar regelmatig wordt het ook veroorzaakt door externe factoren. Zoals een hoge schooldruk of een nog niet verwerkte scheiding door de ouders.

Steun van de POH-Jeugd kost de ouders geen geld

De kosten worden betaald door de zorgverzekering en ook is er subsidie van de gemeente Teylingen. Judith en Nicoline staan de kinderen bij en vinden dat het belang van de jeugd voorop staat. Ze willen graag met de kinderen en jongeren in gesprek om te onderzoeken wat er aan de hand is. De twee dames kunnen zelf kinderen en jongeren in behandeling nemen, maar het kan ook toe leiden naar andere zorg.

 “Met veel plezier en verwachting ondersteunt de gemeente dit initiatief waarmee meer jeugdigen door de inzet van snelle en passende hulp een kans krijgen om weer die dingen te doen die mensen van die leeftijd horen te doen!” - wethouder van Kempen

 


Reacties