Kansenkaart samengesteld met mogelijke locaties voor windturbines en zonnepanelen

Kansenkaart samengesteld met mogelijke locaties voor windturbines en zonnepanelen

Gemeente Teylingen werkt voor het opwekken van duurzame energie samen met twaalf andere gemeenten binnen de regio Holland Rijnland. Er is nu een kansenkaart opgesteld met gebieden waar mogelijk wind- en/of zonne-energie een plaats zou kunnen krijgen.

Het gaat om de gemeenten Teylingen, Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Samen hebben de gemeenten afgesproken dat ze in 2050 een energieneutrale regio willen zijn. 

In de Regionale Energie Strategie (kortweg RES) stelt de gemeente als eerste stap de doelen voor 2030 en bepalen ze hoe en waar ze met windturbines en zonnepanelen elektriciteit kunnen opwekken. “Dat is niet eenvoudig. We wonen, werken en recreëren in één van de drukste regio’s van Nederland. De locaties waar duurzame opwek mogelijk of wenselijk zijn, zijn zeer beperkt.”

Kansenkaart 

De afgelopen maanden hebben de regiogemeenten gezamenlijk onderzocht waar er ruimte is en wat er technisch mogelijk is. Dit is vastgelegd in een Concept-RES en vervolgens vertaald in een kansenkaart voor de regio Holland Rijnland met mogelijke gebieden voor wind- en zonne-energie. De gemeenten in Holland Rijnland vinden het belangrijk om het aantal windturbines en zonnepanelen dat we nodig hebben eerlijk te verdelen over de regio.

Dat is echter een lastige opgave. “In het voorstel dat de regio Holland Rijnland heeft uitgewerkt is sowieso gekozen voor het goed benutten van alle daken voor zonne-energie (die staan niet op de kansenkaart, maar tellen wel mee). Voor de inpassing van windturbines en zonnepanelen is gezocht naar mogelijke locaties langs bijvoorbeeld snelwegen, N-wegen en spoorwegen.”

Kansenkaart.png

Samen in gesprek 

Met deze kaart kiezen de regiogemeenten nog niet voor locaties waar bijvoorbeeld zonneweides moeten komen. De kaart laat gebieden zien waar mogelijk wind- en/of zonne-energie een plaats zou kunnen krijgen. Er is dus ruimte voor keuzes. “In de komende maanden gaan wij als regiogemeenten inwoners en bedrijven vragen om online mee te denken en praten over de gebieden op deze kaart. Ook willen we weten of zij nog andere kansen zien. Daarom vragen we inwoners om mee te denken via een online enquête en gaan we in gesprek via drie regionale online bijeenkomsten waar inwoners en bedrijven zich voor kunnen aanmelden.” 

Wat de exacte locaties worden, bepalen de gemeenten in de regio Holland Rijnland later in het proces. Hierbij betrekken de gemeentes opnieuw inwoners en bedrijven. 

 


Reacties