Kindergemeenteraad zoekt projecten van max €2000

Kindergemeenteraad zoekt projecten van max €2000

In juni nemen leerlingen van groep 8 van basisscholen uit Teylingen plaats in de kindergemeenteraad. Projecten kunnen zich nu aanmelden voor een bijdrage van maximaal €2000,-.

De leerlingen krijgen enkele lessen over debatteren en de gemeenteraad en bepalen vervolgens zelf hoe het budget van €2000,- verdeeld wordt onder de ingestuurde projecten. Zo leren dat niet alles tegelijk kan en de gemeenteraad soms keuzes moet maken.

Spelregels Kindergemeenteraad projecten

 • Het project komt ten goede aan de lokale maatschappij en is niet commercieel
 • Het project kost maximaal €2000,-, minder mag ook maar er is een lichte voorkeur voor project van €1000,- tot €2000,-
 • Je voert het project zelf uit als de kindergemeenteraad het geld toewijst aan jouw project
 • Het is een op zichzelf staand project. Geen bijdrage aan een groter geheel
  Een waterdrinksysteem voor een kinderboerderij is een goed plan. 
  Een bijdrage aan het opknappen van een kinderboerderij is geen op zichzelf staand project.

Indienen voor 3 juni

Verenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners die een leuk projectidee hebben kunnen uiterlijk 3 juni een projectvoorstel indienen. Beschrijf in maximaal 1 A4tje:

 • Wie je bent
 • Wat de wens is
 • Hoeveel dat kost

Mail jouw projectidee naar kindergemeenteraad@raadteylingen.nl

De Kindergemeenteraad beslist op 27 juni hoe het geld verdeeld wordt.


Reacties