Knorrenburg en Rank samen in één school

Knorrenburg en Rank samen in één school Foto: Kinderburg/Rank

Het huidige gebouw van basisschool De Kinderburg (Knorrenburgerlaan 2 Sassenheim) is bijna 40 jaar oud en toe aan nieuwbouw. De gemeenteraad heeft voor 2020 geld beschikbaar gesteld om een nieuw gebouw te bouwen. Op 8 april wordt hierover gesproken in de raadscommissie welzijn.

Locaties

Naast de twee bestaande locaties van de basisscholen Kinderburg en Rank zijn er niet veel geschikte onbebouwde locaties, waarvan bekend is dat ze beschikbaar komen, aanwezig binnen het kwadrant. De locatie aan de Narcissenlaan is nog onbebouwd, echter voor het terrein met de verouderde tennisbanen is een bestemmingsplan voor herontwikkeling naar woningbouw in voorbereiding. Een andere locatie die nog onbebouwd is, is het parkeerterrein van het complex Wasbeek. Deze locatie heeft niet de voorkeur omdat het parkeerterrein deels gebruikt gaat worden voor de ontsluiting van de nieuwe woningbouwontwikkeling.

Voorkeur

Het voorkeursscenario voor nieuwbouw van basisschool De Kinderburg en basisschool de Rank is dus op de huidige locatie van basisschool De Kinderburg. Dit perceel van circa 5.000m2 biedt meer potentie dan het perceel van De Rank met 2847 m2.

4 kwadranten

Op de school zitten ongeveer 240 – 250 leerlingen. Dit aantal was in het verleden en blijft in de toekomst volgens de prognose stabiel. De Rank is gevestigd aan de Sint Antoniuslaan 15. Naar aanleiding van het spreidingsplan basisscholen Sassenheim opgesteld door de schoolbesturen in afstemming met de gemeente heeft Sophia Scholen aangegeven graag te willen beschikken over 1 schoolgebouw in alle vier de kwadranten in Sassenheim.

Stichting OBO- Bolwerk

Sophia Scholen beschikt nu over 5 locaties in Sassenheim. De Rank is de afgelopen jaren flink gedaald in het aantal leerlingen. Het schoolgebouw aan de Antoniuslaan is te groot voor het aantal leerlingen en te kostbaar voor Sophia Scholen. Na het samenvoegen van De Kinderburg en De Rank op de locatie Knorrenburgerlaan komt het schoolgebouw aan de St. Antoniuslaan vrij. Stichting OBO (Stichting Openbaar Onderwijs Duin- en Bollenstreek) heeft in het spreidingsplan aangegeven graag te willen beschikken over 1 unilocatie in het centrum van Sassenheim.

Het schoolgebouw aan de St. Antoniuslaan zou met de nodige aanpassingen geschikt gemaakt kunnen worden voor het Bolwerk. Onderzoek moet aantonen of het schoolgebouw geschikt kan worden gemaakt om alle leerlingen (245) in 2022 van Het Bolwerk in te huisvesten.

Reactie omwonenden

Uit een onderzoek in december onder de omwonende is gebleken dat er veel bezwaar is tegen de bouw van een dubbele school laag. Vooral de verkeersdrukte, lawaai overlast en de hoogte van het gebouw is een veel gehoorde klacht.


Reacties