Marente Thuiszorg vaker via een app

Marente Thuiszorg vaker via een app Foto: Marente Thuiszorg

Een speciaal team van verpleegkundigen kan, door mee te kijken via een tablet, een deel van de thuiszorg via een beeldscherm verlenen. Dankzij een subsidie kan Marente Thuiszorg via E-health Thuis meer zorg op deze manier aanbieden.


- Lees verder onder deze advertentie -

Iedereen met een indicatie voor wijkverpleging kan ervoor kiezen om een deel van de zorg via het beeldscherm te laten verlopen. Marente verwacht dat mensen door deze vorm van beeldzorg meer eigen regie op hun leven kunnen houden en daardoor langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De cliënt krijgt hiervoor een iPad in bruikleen van Marente. 

Controle en meekijken

Zorg op afstand is bijvoorbeeld mogelijk door mee te kijken met het injecteren van insuline, controlemomenten zoals het innemen van medicatie. De bedoeling is om zorg via het beeldscherm ook in te zetten voor het geven van informatie, advies en voorlichting. 

Voorkomt overbelasting mantelzorger

Ook kunnen cliënten en mantelzorgers met vragen direct contact op kunnen nemen met de verpleegkundige achter het beeldscherm. Volgens Martente voorkomt dit overbelasting bij de mantelzorger. 

Momenteel levert Marente bij zo’n 30 cliënten zorg op afstand via de tablet, ze willen dit komende tijd uitbreiden naar 200.

Samenwerken voor meer zelfzorg apps

Samen met huisartsen en ziekenhuizen kijkt Marente naar meer mogelijkheden van zorg via de tablet. Er zijn bijvoorbeeld speciale zelfzorg apps op de markt, waarbij mensen meer (in)zicht en controle krijgen over de eigen gezondheid. Doel hiervan is dat mensen meer zicht en controle krijgen op de eigen gezondheid.


Reacties