Nieuw afvalbeleid 2021

Nieuw afvalbeleid 2021 Foto: Gemeente Teylingen

Per 2021 verandert in Teylingen het inzamelen van huishoudelijk afval. De uitvoering van het nieuwe beleid start eind dit jaar. De gemeente organiseert op 17 maart een inloopavond voor bewoners die vragen of suggesties hebben over het nieuwe afvalbeleid.

Nieuw afvalbeleid

Per 1 januari 2021 zijn dit de veranderingen voor het inzamelen van huishoudelijk afval in Teylingen: 

Restafval
Bewoners van laagbouw krijgen een kleinere container (140 liter) voor restafval. De gemeente neemt de container van 240 liter in. De containers krijgen een kantelslot om afval van anderen in jouw bak te voorkomen. 

GFT-E
De ‘bruine bak’ blijft voor laagbouw.
Inwoners van hoogbouw kunnen hun GFT-E afval volgend jaar aanbieden in een collectieve container.

PBD
PBD (plastic, blik, drankkartons) is de nieuwe naam voor PMD (plastic, metaal, drinkkartons).

Bewoners van laagbouw hebben de keuze of ze PBD willen aanbieden via een nieuwe minicontainer of, zoals nu, in zakken aan de weg.
De gemeente heeft alle huishoudens in laagbouw hierover per brief geïnformeerd. De voorkeur kan je onder andere online doorgeven. Bewoners die voor een minicontainer kiezen, krijgen deze via de gemeente geleverd. 

Beloning voor goed scheiden

Bewoners die afgeval goed scheiden en zo weinig restafval overhouden, worden beloond door de gemeente. De staffel is als volgt: 

Restafval langs de weg  Laagbouw
Max 13x per jaar €20,-
Max 8x per jaar €40,-
Max 4x per jaar €60,-

 

Restafvalcontainer openen Hoogbouw
Max 30x per jaar  €20
Max 19x per jaar €40
Max 9x per jaar €60

Het nieuwe beleid komt voor uit de ambitie om nog beter afval te scheiden. Dat is beter voor het milieu, er kan meer afval worden hergebruikt en goede scheiding helpt mee om de kosten voor afvalverwerking te drukken.

Inloopavond afvalbeleid

De inloopavond in het Bestuurscentrum Voorhout is op 17 maart, van 19:00 tot 20:30.
Er is geen programma, de avond is bedoeld om in gesprek te gaan. De gemeente is er om vragen te beantwoorden en hoort ook graag van bewoners van laag- een hoogbouw wat zij nodig hebben om het afval in de toekomst (beter) te scheiden.
Vooraf aanmelden via afval@teylingen.nl heeft de voorkeur.

 


Reacties