Nieuw afvalbeleid: niet betalen per zak

Nieuw afvalbeleid: niet betalen per zak Foto: Gemeente Teylingen

Donderdag zijn er besluiten genomen voor het nieuwe afvalbeleid van Teylingen. Diftar is van de baan; in plaats van betalen voor zakken restafval, komt er een systeem dat goed afval scheiden beloont.

De gemeente Teylingen wil dat inwoners van 2020 afval beter scheiden en minder restafval produceren. De doelstelling is een scheidingspercentage van 75%, met maximaal 100kg restafval per persoon per jaar in 2020. En een maximaal van 30kg per jaar vanaf 2025.
Om dat te bereiken moet het afvalbeleid aangepast worden.

De Commissie DEB stelde voor om te gaan voor omgekeerd inzamelen, diftar en een PMD-minicontainer. In de gemeenteraad op 11 juli kwamen verschillende partijen met een amendement dat er weer anders uitzag. In deze versie 'verbeterde versie van het afvalbeleid' konden uiteindelijk alle partijen zich vinden. 

Afvalbeleid vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 verloopt de afvalinzameling in Teylingen als volgt. 

PMD

Inwoners krijgen de keuze: plastic inzamelen in zakken zoals het nu gaat of via een eigen PMD-container die wordt opgehaald door de gemeente.
Kanttekening bij deze wijziging is dat de raad dit nog moet doorrekenen; als dit gemoeid gaat met hoge kosten kan de manier van PMD-inzameling gewijzigd worden.

Papier

Ophalen van papier en karton blijft hetzelfde als het nu is: verenigingen halen het op langs de weg of je kunt het kwijt in ondergrondse containers die verspreid door de dorpen staan.  

GFT

Inzameling van gft in een eigen container blijft. De bak wordt elke twee weken geleegd, in de zomermaanden en tijdens snoeiperioden komt de gemeente wekelijks langs voor de groene bak.
Bewoners van hoogbouw krijgen een collectieve container voor GFT-E. 

Restafval

De grijze bak van inwoners van laagbouw wordt een kleinere variant van 140 liter. De eerste twee jaar wordt deze eens per twee weken geleegd, vanaf 2023 eens per drie weken.
De bakken krijgen een kantelslot om te voorkomen dat anderen hun restafval in jouw bak gooien. 

Scheiden belonen

In plaats van betalen per zak restafval (diftar), heeft de gemeenteraad gekozen voor het belonen van afval scheiden. De raad kijkt naar een optie om te werken met een chip in de restafvalbakken die uitleest hoe vaak de bak wordt geleegd. Een lage ophaalfrequentie kan beloond worden met bijvoorbeeld een korting op de afvalstoffenheffing.

 


Reacties