Nieuw watergebiedsplan voor Berg- en Daalpolder

Nieuw watergebiedsplan voor Berg- en Daalpolder Foto: Google Streetview

Het hoogheemraadschap van Rijnland is bezig om de knelpunten van het poldergebied tussen Voorhout, Noordwijkerhout, Lisse en Sassenheim in kaart te brengen en wil dit graag doen met de bewoners van het gebied.

Op dinsdag 13 maart vanaf 19:15 is een informatiebijeenkomst in De Maasgaarde in Noordwijkerhout.
Tijdens deze avond wil Rijnland de knelpunten in het watersysteem inventariseren om het watergebiedsplan in dit gebied te optimaliseren.

 

Afbeelding via Rijnland

Door in gesprek te gaan met mensen die werken of wonen in de Hogeveensepolder in Noorwijkerhout of de Berg- en Daalpolder in Teylingen, hoopt het hoogheemraadschap een zo goed en volledig mogelijk beeld te krijgen van dit stuk polder.

Belanghebbende zijn van harte uitgenodigd om aan te schuiven tijdens de informatieavond.


Reacties