Nieuwe c.v.’s Vooruitgang zijn niet volgens afspraak

Nieuwe c.v.’s Vooruitgang zijn niet volgens afspraak Foto: InTeylingen

Woonstichting Vooruitgang heeft in de planning staan om de oude verwarming in de appartementen aan het Kagerplein en de Platanenlaan in Sassenheim te vervangen voor aardgasgestookte ketels. Dit gaat in tegen de prestatieafspraken die gemaakt zijn tussen de woonstichtingen en de gemeente.

De blokverwarming in de flats moeten vervangen worden. Maar in plaats van een groene variant te installeren, heeft woonstichting Vooruitgang aan de bewoners laten weten dat van voornemend zijn om aardgasgestookte ketels te plaatsen. 

De afspraak is: energetische verbetering in bestaande woningen

De gemeente Teylingen heeft ‘groen’ hoog op de agenda staan en wil in 2030 een volledig duurzame gemeente zijn. Dit is ook onderdeel van de in 2017 gemaakte prestatieafspraken tussen de gemeente en woonverenigingen waaronder Vooruitgang. Er staat in die afspraken dat zowel de gemeente als de corporaties gaan investeren om de kwaliteit van bestaande woningen te verbeteren. In de hoofdzaak door verbeteringen door te voeren op het gebied van energie.

Trilokaal vraagt zich af of dit niet beter kan 

Trilokaal heeft de burgemeester en wethouders dan ook vragen gesteld over de te plaatsten aardgasketels; deze manier van verwarmen is allesbehalve duurzaam. Ze zijn benieuwd of het collega wist van deze plannen en of er überhaupt gekeken is naar andere vormen van energie.


Reacties