Nieuwe informatieavond herinrichting N208/Van Pallandtlaan

Nieuwe informatieavond herinrichting N208/Van Pallandtlaan Foto: InTeylingen

De provincie en de gemeente werken samen aan een oplossing voor de toenemende verkeersdrukte op onder andere de N208. De bewonersavond in april riep veel vragen op, waar de twee partijen op 10 december antwoord op willen geven.

In april werd het idee gepresenteerd om de rotondes op de Van Pallandtlaan aan te passen naar turborotondes zodat het verkeer sneller door kon stromen. 

Aanvullendonderzoek door vragen van bewoners

Er kwamen veel kritische vragen van bewoners over het nut en de noodzaak van de herinrichting. Want is de doorstroom naar de A44 niet net zo’n knelpunt? Biedt de Duinpolderweg straks geen verlichting op dit traject? En er werden verschillende alternatieve geopperd in plaats van de turborotondes. De gemeente en de provincie besloten aanvullend onderzoek te laten doen om deze vragen te beantwoorden. 

Rapportage met aanvullend onderzoek

Het rapport met uitkomsten van dit rapport wordt tijdens de informatiebijeenkomst gepresenteerd aan geïnteresseerden. Je kunt het hier al online inzien. 

Duinpolderweg geeft niet voldoende verlichting op dit traject

De Duinpolderweg heeft straks wel degelijk positieve invloed op de verkeersdrukte in noordoost Sassenheim, maar niet voldoende om het toenemende verkeer aan te kunnen. Uit eerder onderzoek blijkt dat het verkeer in de spits van het jaar 2010 naar 2040 met 35% zal toenemen op het traject. 

De Duinpolderweg neemt een deel van het verkeer over van drukke punten in Sassenheim, maar voorkomt niet dat het drukker wordt komende jaren. De huidige infrastructuur op de N208 is niet berekend op de toename in de nabije toekomst. 

Andere opties dan herinrichting N208

Er zijn verschillende opties aangedragen in april, waarvan er een aantal uitgewerkt zijn in het rapport. Zo kost een ondertunneling voor het oost-west verkeer 150 tot 300 miljoen. Een goedkopere optie is een nieuwe westelijke randweg om verkeer tussen N443 en Lisse buiten Sassenheim om te leiden of een oostelijke randweg voor Lisse-A44 verkeer.
Voor meer informatie en de uitwerkingen van de opties verwijzen we je naar het volledige rapport

De gemeente geeft aan dat er nog geen beslissingen genomen zijn voor een voorkeursalternatief.

Informatieavond 10 december

Tijdens de informatieavond op 10 december in ’t Onderdak wordt het nieuwe rapport behandeld. Tussen 19:00 tot 19:30 uur is er ontvangst met thee/koffie en om 19:30 start de presentatie. Naar verwachting zijn wethouder Marlies Volten en gedeputeerde Floor Vermeulen aanwezig.

 


Reacties