Nieuwe opties voor doorgaande weg in Warmond

Nieuwe opties voor doorgaande weg in Warmond Foto: GoogleMaps

Bij de commissie Ruimte voor de zomervakantie werd besloten om nieuwe alternatieven per deeltracé van de doorgaand weg in Warmond uit te werken. Volgende week kijkt de commissie naar deze voorstellen, begin november gaan ze door de gemeenteraad.

Als de gemeenteraad heeft laten weten wat ze van de voorstellen vinden, wordt het definitieve voorstel gevormd.

 

Het ontwerp dat ontstond uit de participatie kwam op bijna 6miljoen. Een te groot bedrag volgens B&W. Daarom zijn er nu deze alternatieven aangedragen:

 

 • alternatief ‘urgent’ is het eerder voorgestelde voorkeursalternatief van het college waarin voldoende maatregelen worden voorgesteld. Aan dit alternatief is het smalle eenrichtingsdeel van de Herenweg vanaf de Van Duvenvoordestraat naar de stoplichten toegevoegd naar aanleiding van reacties van insprekers en raad. 
  Kosten: €2.092.500
   
 • alternatief ‘cafetariamodel’ is geheel door de raad zelf in te vullen door keuze te maken uit locaties.
  Kosten: afhankelijk van de keuzes
   
 • alternatief ‘30 km’ bevat voldoende maatregelen op het Oosteinde en de Herenweg/Sweilandstraat door:
  • inkorten van de 30 km/u-zone op de Herenweg (ten opzichte van het participatieontwerp / alternatief ‘alle wensen’),
  • visuele plateaus in plaats van verhoogde plateaus
  • geen streetprint
  • één kleur asfalt in het profiel (zwart of rood)
  • geen maatregel op het eenrichtingsdeel van de Herenweg. Het smalle eenrichtingsdeel van de Herenweg vanaf de Van Duvenvoordestraat naar de stoplichten toe wordt niet opnieuw ingericht maar wordt wel 30 km/u.
  • op de Oranje Nassaulaan alleen een maatregel bij de Warmonderhekbrug.
   Kosten: €3.186.500
    
 • alternatief ‘alle wensen’ omvat het gehele participatieontwerp, het resultaat van de brede participatie.
  Kosten: €5.941.500

Het college heeft de voorkeur voor het alternatief Urgent, omdat de kosten van ‘Alle Wensen’ te hoog zijn. Meer informatie over de voorstellen kan je vinden bij de gemeente.  

 


Reacties