Nieuwe woonafspraken Teylingen

Nieuwe woonafspraken Teylingen Foto: Rokki fotografie

Op 12 december ondertekenden de gemeente Teylingen, Lisse en Hillegom, Fusiecorporatie Stek/Vooruitgang, de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en Huurdersbelang Teylingen de prestatieafspraken voor 2020.   

De partijen sloten zowel afspraken voor de drie gemeenten gezamenlijk als lokale afspraken per gemeente.

Er is behoefte aan goedkope en betaalbare huurwoningen. De economische crisis en later de hoge bouwkosten hebben ervoor gezorgd dat, er de afgelopen jaren minder woningen zijn gebouwd. 

Duurzaam wonen; goed voor het milieu en portemonee

Dit heeft ook invloed gehad op de doorstroming en zo zijn er de afgelopen jaren minder woningen beschikbaar gekomen. De gemeenten, de huurdersbelangenvereniging en corporatie willen een veilige woonomgeving en behoud van het unieke karakter van de kernen door onder meer een evenwichtige bevolkingsopbouw. Daarbij staat duurzaam wonen hoog in het vaandel: goed voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee.

Speerpunten; beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale woningen 

Een belangrijk thema in de afspraken is de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, maar er zijn ook afspraken gemaakt over: 

 • sloop en herbouw
 • renovatie en nieuwbouw
 • het bevorderen van doorstroming
 • woningen voor verschillende doel- en inkomensgroepen
 • Duurzaamheid
 • Woningvoorraad
 • betaalbaareid
 • leefbaarheid

Ook zijn er afspraken gemaakt over het ophalen van grofvuil en wordt er samengewerkt op het gebied van woonoverlast. Daarnaast werken gemeente en woningcorporatie nauw samen in het huisvesten van kwetsbare doelgroepen.

Nieuwbouw

In 2020/2021 levert Stek verschillende woningbouwprojecten op. In de gemeente Teylingen bijvoorbeeld in Warmond seniorenwoningen op verschillende locaties en eengezinswoningen aan de Jan Steenlaan, appartementen in de projecten Bloementuin en Vredesteyn in Sassenheim en in Voorhout over woningen in het project Hooghkamer.

Doorstroming

Om de doorstroming van sociale huurwoningen te bevorderen zijn de volgende afspraken opgenomen:

 • Stek wijst haar vrijesectorwoningen met voorrang toe aan zittende huurders met een midden- of hoog inkomen
 • wanneer er geen geïnteresseerden vanuit Stek zijn, hebben kandidaten met een middeninkomen tot € 47.069,- (prijspeil 2019) voorrang op kandidaten met een hoog inkomen
 • Stek gaat ouderen die een eengezinswoning van Stek achterlaten voorrang geven op woningen die gelabeld zijn voor senioren.
 • Stek geeft jongeren voorrang met inschrijven op speciaal voor jongeren gelabelde woningen van Stek. Hierbij krijgen jongeren een tijdelijk huurcontract van vijf jaar en behoud van inschrijfduur

Afgelopen jaar is hiermee voor het eerst geëxperimenteerd en de resultaten zijn zodanig positief dat in 2020 deze regeling wordt voortgezet. 

Op de foto staan vlnr: Cor Vink (Huurdersbelang Teylingen), Hans Al (bestuurder Stek), Ingrid Tijsen (Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek HBVB), Marlies Volten ( Wethouder Teylingen), Jolanda Langeveld (Wethouder Lisse), Anne de Jong (Wethouder Hillegom)

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties