Nog steeds geen duidelijkheid over speeltuin bij Clustergebouw

Nog steeds geen duidelijkheid over speeltuin bij Clustergebouw

Na een klacht van de buurman in oktober, mogen de leerlingen van het Clustergebouw in Voorhout niet meer op het speelveldje voor de school spelen. Er zou een oplossing gezocht worden, maar dat duurt allemaal wel erg lang volgens de ChristenUnie.

Een klagende buurman vroeg ontheffing aan omdat het gebruik van het speelveldje niet overeenkomt met het bestemmingsplan: kinderen zouden er incidenteel mogen spelen, maar iedere pauze maakten leerlingen gebruik van de speeltuin.

In oktober was er contact tussen alle partijen om dit tot een oplossing te komen, maar sindsdien hebben de ouders en scholen niets meer vernomen.
De ontheffing loopt echter tot er een passende oplossing gevonden is, dus de kinderen zijn al maanden beperkt tot de beperkte ruimte van het schoolplein – die aan de kleine kant is om alle leerlingen van de verschillende scholen te laten spelen. 

ChristenUnie vraagt om opheldering

De ChristenUnie heeft in oktober bemiddeld dat ouders in gesprek konden met wethouder Kees van Velzen. Omdat er sindsdien weinig communicatie geweest is naar de ouders, pakt de partij opnieuw de rol van bemiddelaar op.

We zien graag op korte termijn een oplossing voor dit vraagstuk dat recht doet aan de belangen van de buurtbewoner(s), maar ook aan de belangen van schoolkinderen die een speelveldje graag willen gebruiken waar het ook voor bedoeld is.’ - Shari van den Hout, ChristenUnie

De partij heeft vragen gesteld aan de burgemeester en wethouders over de stand van zaken en de termijn waarop het college verwacht dat er een oplossing komt. 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties