Noordelijke Randweg krijgt tweede ontheffing Wet natuurbescherming

Noordelijke Randweg krijgt tweede ontheffing Wet natuurbescherming Foto: InTeylingen

De Noordelijke Randweg loopt door een gebied waar onder andere beschermde vleermuissoorten en padden leven. Volgens de Wet natuurbescherming is ontheffing nodig voordat je in het leefgebied van beschermde dieren mag bouwen. De provincie Zuid-Holland heeft deze ontheffing inmiddels verleend.

Het gebied van de nieuwe randweg is het leefgebied van onder andere de dwergvleermuis, de watervleermuis en de meervleermuis; allemaal beschermde diersoorten. Omdat de gemeente tijdens en na de bouw enkele maatregelen treft voor deze dieren, heeft de provincie de benodigde ontheffingen verleend.

Maatregelen voor leefgebied beschermde vleermuizen

De bomen die gekapt worden voor de randweg, zijn een belangrijke voedselvoorziening voor de vleermuizen. Ter compensatie zijn reeds nieuwe bomen en struiken aangeplant en wordt dit later uitgebreid als in fase twee van het project aandacht is voor de inrichting van de ecologische zone.

Daarnaast zou veel nieuwe verlichting de vleermuizen kunnen storen op hun vliegroute over de trekvaart. Daarom komt er onder andere dimbare verlichting en worden maatregelen genomen om uitstraling van licht naar de omgeving te voorkomen.

Leefgebied van de rugstreeppad

De polder is ook het leefgebied van de beschermde rugstreeppad. Voor deze pad zijn al eerder maatregelen genomen. Zo is er een paddenscherm geplaatst en zijn de beschermde padden afgevangen en verplaatst.


Reacties