Ondernemersvereniging Business Platform Teylingen blikt terug en kijkt vooruit

Ondernemersvereniging Business Platform Teylingen blikt terug en kijkt vooruit Foto: Business Platform Teylingen

Woensdag 8 januari hield Business Platform Teylingen haar eerste bijeenkomst van 2020. Tijdens deze nieuwjaarsborrel blikte voorzitter Guy Seelen terug op 2019 en sprak ook over de plannen voor 2020. 

Met zo’n 125 aanwezigen was het gezellig druk in Ozzo te Sassenheim. Naast leden waren er ook heel wat niet-leden uit Teylingen aanwezig. Dit was precies de opzet van deze borrel 'Verbinden van Teylingse ondernemers, met elkaar en met Business Platform Teylingen(BPT)'


2019 was een jaar waarin het bestuur Business Platform Teylingen:

 • Gestart is met een nieuw contributiestelsel. Dit is nog even wennen voor menigeen, maar het systeem doet wel recht aan het idee van 'de gebruiker betaalt'.
 • De nieuwe website lanceerde.
 • Na 8 jaar een vervangster voor Anja van Nieuwkoop heeft gevonden, in de persoon van Eva van der Kwast. Eva doet overigens niet alleen de backoffice, maar ook alle social media voor onze vereniging.
 • Veel overleg pleegde met de gemeente over tal van issues, zoals de handhaving van het uitstallingenbeleid in de winkelkernen, het ankerverbod in Warmond, de terugkeer van de Digros en de Hoogvliet naar het centrum van Sassenheim, de parkeerproblematiek, etc.
 • Het 6-wekelijks overleg met voorheen Bas en thans Marlies als nuttig en plezierig wordt ervaren. De samenwerking met de gemeente als eer constructief ervaart.
 • Druk is geweest met de centrumvisie cq. detailhandelsvisie. Op initiatief van BPT zijn er speciale avonden belegd om de detailhandelsvisie met alle betrokkenen te bespreken. Dat zijn nuttige sessies geweest.
 • Bezig is geweest om afspraken te maken met het Citymanagement om de krachten te bundelen en samen te gaan werken.
 • Bezig is geweest de organisatie intern verder op orde te krijgen. Zo heeft de afdeling Voorhout een voorzitter gevonden in de persoon van Rolf Daalder, heeft Karin Batenburg Wilfred van Wattum opgevolgd als interim voorzitter van de afdeling HID en heeft Barry van Leeuwen het penningmeesterschap van Redboth Ciggaar ad interim overgenomen.
 • Veel gezellige en leuke uitjes en bedrijfsbezoeken organiseerde.

En dan 2020

2020 wordt het jaar waarin het bestuur van Business Plartform Teylingen gaat werken aan de doelen die ze voor 2020-2023 hebben gesteld. Gedacht moet worden aan:

o Uitvoeren van de detailhandelsvisie: samen met de gemeente, het Citymanagement, vastgoedeigenaren en ondernemers gaan ze werken aan de uitvoering van de (nog door de Raad vast te stellen) centrumvisie cq detailhandelsvisie. Voor professionele ondersteuning bij deze uitvoeringstaak is er eind 2019 nog een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Zuid-Holland.

o Belangenbehartiging, lokaal en regionaal:

o Lokaal:

 • Hoogvliet/Digros
 • Parkeren
 • Infrastructuur
 • Doorlopend; in zich voordoende situaties

o Regionaal:

 • A44
 • Centrale ontsluitingsroute bollenstreek

o Streven van groei ledenaantal:

 • 400 leden

o Bevordering lokale handel:

 • Opdrachten uit de gemeente naar lokale ondernemers, waar mogelijk
 • Inschakelen ondernemers onderling

o Netwerken:

 • Vernieuwende events
 • Jaarlijks een groot event voor alle ondernemers uit Teylingen

o Verbinden:

 • Politiek
 • Onderwijs (Fioretti/KTS e.a.)
 • Diverse andere clubs (Rotary/Lions/Sportcafe)

En verder

Een voorstel gaan doen - bij voorkeur samen met de VOT(Vrije ondernemers Teylingen - hoe het resterende saldo van de OndernemersFonds Teylingen zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen onder alle ondernemers van Teylingen, daarbij rekening houdend met de uitgangspunten zoals door B&W geformuleerd. Kortom, het wordt weer een druk en uitdagend jaar!

Namens het bestuur van het BPT wens Guy allen een voorspoedig maar vooral gezond 2020! 


Reacties