Ontwerp Passantenhaven station Sassenheim ter inzage

Ontwerp Passantenhaven station Sassenheim ter inzage Foto: Gemeente Teylingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 29 januari 2019 hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Passantenhaven bij station Sassenheim’ in procedure te brengen en voor een ieder ter inzage te leggen.


- Lees verder onder deze advertentie -

Waar

Achter de parkeergarage aan de noordkant van station Sassenheim ligt de Zandsloot, welke in directe verbinding staat met de Kagerplassen. Op deze plek realiseren zij 14 ligplaatsen voor waterrecreanten, die passanten kunnen ophalen en afzetten bij het station. Passanten mogen maximaal enkele uren aanleggen.

Ter inzage

Daarmee wordt het recreatief transferium op de stationslocatie Sassenheim compleet gemaakt. Om dit mogelijk te maken, heeft het college van burgemeesters en wethouders besloten op 29 januari 2019 om het ontwerpbestemmingsplan ‘Passantenhaven bij station Sassenheim’ ter inzage te leggen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 7 februari 2019 tot en met woensdag 20 maart 2019 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties