Ook collecteren voor Alzheimer?

Ook collecteren voor Alzheimer? Foto: Ingezonden

De jaarlijkse collecteweek in november (dit jaar 2 t/m 7 november) is ontzettend belangrijk voor het werk van Alzheimer Nederland. Vrijwillige collectanten halen dan geld op voor een toekomst met minder dementie en betere ondersteuning van mensen met dementie en mantelzorgers. Juist in deze tijd wordt pijnlijk duidelijk hóe nuttig het werk van Alzheimer Nederland is. De groep mensen met dementie groeit snel en is erg kwetsbaar. Gelukkig willen ook steeds meer mensen bijdragen. De opbrengst van de collecte steeg al 6 jaar op rij. En dat is alleen mogelijk dankzij alle vrijwilligers. Collecteren loont dus.

De collecte gaat met zijn tijd mee: doneren kan ook via iDEAL-QR en ook via Whatsapp. Alle collectebussen van Alzheimer Nederland zijn voorzien van een iDEAL QR-code. Dit maakt mogelijk dat mensen met hun mobiele telefoon geld kunnen geven; een goed alternatief voor als er geen kleingeld in huis is! Veilig, gemakkelijk en anoniem.

Collectanten worden dit jaar ook in staat gesteld om via Whatsapp te collecteren. Vanuit huis. Als collectant kun je dus hoe dan ook een belangrijke bijdrage leveren.

Helpt u mee? Elk uurtje telt...

Wil jij hieraan als collectant met collectebus ook een steentje bijdragen? Of wil je meewerken door vanuit huis bekenden een app te sturen met het verzoek een steentje bij te dragen? Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/collecteren voor meer informatie. Je kan je daar ook aanmelden.

Of neem contact op met: Bart de Jong 0252-215483 e-mail bart.de.jong@wxs.nl of Ron Goertz 06 50 21 20 20, e-mail ron.goertz@gmail.com, organisatoren van de collecte in Sassenheim.


Reacties