Oplossingen voor parkeerdruk P + R Station Sassenheim

Oplossingen voor parkeerdruk P + R Station Sassenheim Foto: InTeylingen

In de raadsvergadering van 19 december zijn de partijen accoord met de resultaten van het onderzoek "parkeergedag bij Station Sassenheim' en kan het college aan de slag met de mogelijke oplossingsrichtingen.

Doel van het onderzoek is om te komen tot oplossingsrichtingen die eraan bijdragen dat de P+R in de eerste plaats bedoeld blijft voor het dagelijkse regionale woon-werkverkeer met de trein voor inwoners uit Teylingen.

Omdat het vermoeden bestaat dat de P+R locatie station Sassenheim ook gebruikt wordt door Schiphol reizigers, is onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en functioneren hiervan. 

Uit onderzoek blijkt

Huidig gebruik - aandeel langparkeren 

 • < 24 uur 84%
 • > 24 uur 8%
 • > 48 uur 8%

Huidig gebruik - type parkeerders

 • 69% P+R Reguelier
 • 15% P+R Langparkeren
 • 16% Niet P+R

Ook de herkomst van de gebruikers is onderzocht. 21% woont binnen een straal van 5km, 52% binnen een straal van 10km en 27% komt van verder weg. Om de huidige en toekomstige parkeerdruk te reguleren zijn een aantal oplossingen aangedragen. 

Mogelijke oplossingsrichtingen

 • Betaald parkeren zonder check op OV
 • Betaald parkeren met check op OV
 • Fietsen en lopen als voortransport stimuleren
 • Bijbouwen
 • Knooppuntontwikkeling

 De prognose voor 2030 is dat er 506 parkeerplaatsen nodig zijn. Het huiidige aantal parkeerplaatsen is 520, dit moet dus voldoende zijn. Aanbevolen wordt ook om op korte termijn een Vol/Vrij display te plaatsen.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties