Opmerkelijke actie Wethouder Volten inzake onderzoek Ondernemersfonds Teylingen

Opmerkelijke actie Wethouder Volten inzake onderzoek Ondernemersfonds Teylingen

Ingezonden persbericht door de heer W. van Rheenen van Van Rheenen Politiek Onderzoek&Adviesbureau.

Van Rheenen Politiek Onderzoek&Adviesbureau heeft in december Wethouder Volten verzocht openheid te geven over het Ondernemersfonds Teylingen -conform het convenant - m.b.t. de in en uitgaven van het OFT. 

De Wethouder heeft in augustus 2019 tijdens een overleg met de VOT toegezegd dat zij opheldering zou vragen bij het OFT. Dit onderzoek van Wethouder Volten heeft dan ook plaats gevonden in september 2019 zo heeft de Wethouder schriftelijk verklaard.

Opmerkelijk is dat de Wethouder nu opeens - schriftelijk - aangeeft aan Van Rheenen dat zij de bevindingen niet heeft en geen opheldering heeft gevraagd aan het OFT en dat de Gemeente daar geen rol in zou spelen.

Het OFT is al een jaar opgeheven maar uit onderzoek blijkt dat het resterende bedrag- die door de OFT terug betaald dient te worden aan de Gemeente - nog steeds niet is betaald zo blijkt uit de informatie.

Bovendien zou er nog steeds betalingen worden gedaan vanuit het OFT zodat van het resterende bedrag mogelijk niets overblijft, en waar het nu aan uitgegeven wordt is niet bekend.

Wanneer een Wethouder zoals in dit geval de waarheid niet spreekt zal dit leiden tot het aftreden van de Wethouder en zal dit betoog dan ook aan de Gemeenteraad voorgelegd worden.

Er lopen nog diverse Wob verzoeken betreffende correspondentie van ex Wethouder Brekelmans inzake het dossier OFT en zal er een WOB verzoek uitgaan naar de bevindingen/onderzoek van Wethouder Volten die zij verricht heeft naar het OFT mocht de Wethouder dit niet beantwoorden zal er een procedure opgestart worden.

De Gemeenteraad zal hiervan op de hoogte worden gesteld.

W. van Rheenen.


Reacties