Pittige discussie over GOM-woningen tijdens Thema Café

Pittige discussie over GOM-woningen tijdens Thema Café Foto: D66

Tijdens het D66 Thema Café afgelopen zaterdag (29 juni) over de GOM-woningen in de streek, kwam een pittige discussie op gang. Directeur van de GOM was aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden en voor D66 was deze avond heel nuttig om mee te nemen naar de gemeenteraad Teylingen.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is 9 jaar geleden in het leven geroepen door de gemeentes in de Bollenstreek om een gedeeld beleid uit te voeren. Belangrijk zijn onder andere het behoud en de modernisering van het bollenareaal, een open en aantrekkelijk landschap zonder verdere verstedelijking en (het faciliteren van) schaalvergroting en ruilverkaveling.

Bewoners vinden het een willekeur van bebouwing

Na deze uitleg van GOM-directeur Onno Zwart, kwamen de ruim 30 belangstellenden aan het woord. Uit de soms felle reacties bleek dat de uitstraling van de streek erg leeft bij de aanwezigen en dat zij niet tevreden zijn over de ogenschijnlijke willekeur van het toestaan van bebouwing.
Ook kwam naar voren dat niet iedereen een juist of volledig beeld heeft van de GOM en de taak en (beslissende)rol van de gemeente en de gemeenteraad.

D66 trok uit deze avond de twee volgende belangrijke conclusies:

  1. De gemeenteraad en inwoners zouden eerder (inhoudelijk) betrokken moeten worden in het proces van ruimtelijke ordening van het buitengebied.
  2. Er moet meer duidelijkheid komen in besluiten over ruimtelijke ontwikkeling en het gevoerde gemeentelijk beleid.

D66 neemt dit, na het zomerreces, mee naar de gemeenteraad. Hier waren de laatste tijd ook veel vragen binnengekomen waren over geplande herstructureringsmaatregelen in samenwerking met GOM - de aanleiding van dit D66 Thema Café. 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties