Primeur voor wijksamenwerkingsverband Voorhout- Warmond

Primeur voor wijksamenwerkingsverband Voorhout- Warmond Foto: PR - ROHWN

Dankzij de inzet van locale zorgverleners en ondersteuning van het ROHWN is er een wijk gerelateerd samenwerkingsverband ontstaan voor de dorpen Voorhout en Warmond.

Foto: Carola van Maris (links) en Frans Zonneveld zien veel voordelen aan de samenwerking

Om in de toekomst de alsmaar stijgende kosten van de zorg betaalbaar te houden, zet het kabinet met zorgverzekeraars in op multidisciplinaire samenwerking in de wijk. Zo is de Zorggroep Voorhout vorig jaar juli ontstaan. Huisartsen en andere zorgverleners uit Warmond hebben zich nu ook aangesloten bij dit samenwerkingsverband. 

Meer mogelijkheden voor arts en patiënt

Steeds meer huisartsen en andere zorgverleners slaan de handen ineen om samen te werken voor betere zorg aan hun patiënten. Door de patiënt dicht bij huis en multidisciplinair in de wijk te behandelen, kunnen de kosten voor de duurdere tweedelijnszorg voorkomen worden, zo is de gedachte. En daar profiteert straks het hele dorp van. 

Er is nu een samenwerking in het hele dorp. En daarin zie ik enkel voordelen. Voor mijzelf, voor andere zorgverleners, voor de zorgverzekeraar en als laatste, maar niet meest onbelangrijke... voor de patiënt.

Daarnaast vind ik het ook leuker werken. Ik heb meer contact met zorgmedewerkers in de eerstelijn en dat biedt weer mogelijkheden voor ons en de patiënt. Eerst zijn we de afgelopen jaren bezig geweest met het opzetten van de chronische zorgprogramma's en nu dat staat, kunnen we door - Aangesloten huisarts en voorzitter van het wijksamenwerkingsverband Frans Zonneveld

Toekomstige plannen

Het wijksamenwerkingsverband is nu bezig met het akkoord krijgen voor een POH-Z Jeugd van de gemeenteraad. Als dat lukt kunnen ze daar per 1 januari 2020 mee starten en wordt dit voortaan bekostigd door gemeente en zorgverzekeraar.

Eigen regie en verantwoordelijkheid

Het invullen van het vraagstuk 'positieve gezondheid' is een andere belangrijk onderwerp. In de stuurgroep zijn het sociaal team, de wijkregisseur, JGT, Welzijn Teylingen, GGD, gemeente en huisarts opgenomen. Doel is om de patiënt meer eigen regie over en verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid en welzijn te geven. Ze zijn nu bijvoorbeeld met de GGD bezig om een integrale bijeenkomst te organiseren over hoe dit spinnenweb nu het beste inzetbaar is.

Ook de patiënten en wijkbewoners vormen een belangrijke rol voor de plannen en input. "Het is de bedoeling dat we hen bij zo'n 2 à 3 projecten per jaar betrekken."

Het grote voordeel wat Frans en Carola zien zien in de formele multidisciplinaire samenwerking in de wijk:

"Er is meer geld voorhanden om projecten op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van depressie in de wijk, het afbouwen van medicatie, projecten voor ouderenzorg in samenwerking met Marente en Activite en eHealth in de wijk in samenwerking met de gemeente en in combinatie met Vip live. Dat is een beveiligd communicatiesysteem tussen zorgaanbieders, waar later ook de patiënt op aangesloten kan worden bij het ingaan van de wettelijke verplichting tot dossierinzage in 2020."

Betrokken bij positieve gezondheid

Patienten gaan ook merken dat er steeds nauwer samengewerkt wordt tussen zorgeverleners. Er is meer onderling contact en overleg en ze weten elkaar beter en sneller te vinden.

'Hé, zeggen ze dan ineens, 'mijn arts overlegt met de fysiotherapeut.' Dat geeft rust en vertrouwen. 

Het is de bedoeling dat de patiënt straks nog meer bij het spinnenweb van positieve gezondheid betrokken wordt.

Zorggroep Sassenheim in oprichting 

Per 1 januari 2020 wordt Zorggroep Sassenheim opgericht, Op de langere termijn zal deze zorgroep ook aansluiting vinden bij het Wijksamenwerkingsverband Voorhout -Warmond waardoor er een nauwe samenwerking onstaat tussen de zorgverleners in het hele dorp. 

 

 

 

 


Reacties