Reactie gemeente Teylingen op het artikel 'Opmerkelijke actie wethouder Volten inzake onderzoek OFT'

Reactie gemeente Teylingen op het artikel 'Opmerkelijke actie wethouder Volten inzake onderzoek OFT' Foto: InTeylingen

De gemeente Teylingen reageert op het eerder deze week gepubliceerde persbericht van meneer Van Rheenen. 

Het Ondernemersfonds Teylingen (OFT) is opgericht in 2016. In 2016 en 2017 heeft de gemeente via een extra opslag op de WOZ geld geïnd bij eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Dit is vervolgens als bijdrage in het Ondernemersfonds gestort. De Stichting Ondernemersfonds (bestaande uit ondernemers) beheert dit geld. Dit geld is bedoeld voor activiteiten ter bevordering van het lokaal ondernemerschap.

Een grote groep ondernemers was niet blij met het Ondernemersfonds. Uiteindelijk is in 2018 het innen van belasting van voor dit fonds gestopt. De Stichting OFT is (nog) niet opgeheven. Er zat op dat moment nog voldoende budget in het fonds om de activiteiten van de stichting voort te zetten. De stichting heeft nog een aantal (toegezegde) activiteiten betaald, die uiteraard passen bij het doel van het Ondernemersfonds. En een gedeelte van de ondernemers kon nog om retributie vragen. Dit ging om ondernemingen die binnen de agrarische sector en zorg sector vallen. 

Inmiddels heeft de Stichting Ondernemersfonds op 3 april 2019 besloten zichzelf op te heffen. Met ingang van 17 december 2019 is de stichting in liquidatie. Tot 17 februari 2020 ligt de eindafrekening inclusief verantwoording ter inzage bij de stichting. De stichting heeft besloten het bedrag dat nog in het fonds zit, ter grootte van circa twee ton, terug te storten naar de gemeente.  

Het college is van plan een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen waarin is aangegeven hoe dit geld ten goede van de ondernemers kan worden besteed. Over dit voorstel wil zij samen met de ondernemers nadenken. Ondernemers worden hier binnenkort voor uitgenodigd. 

Hiermee vindt een juiste afwikkeling plaats van het beëindigen van het OFT.  De gemeente Teylingen gaat er vanuit dit jaar de afwikkeling van het beëindigen van het OFT en de Stichting OFT te kunnen afronden.

Gemeente Teylingen.

 


Reacties