Rechtbank stelt eisers in ongelijk over financiering ondernemersfonds Teylingen

Rechtbank stelt eisers in ongelijk over financiering ondernemersfonds Teylingen

De meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag heeft de klachten tegen de financiering van het ondernemersfonds Teylingen (OFT) ongegrond verklaard. De zaak was door een zestal ondernemingen aangespannen en richtte zich tegen de financiering van het inmiddels afgeschafte OFT.


- Lees verder onder deze advertentie -

Uitspraak teleurstellend en onbegrijpelijk

Advocaat Jeroen Joustra van Steenbergen Advocaten in Voorhout is teleurgesteld in de uitspraak. Het is volgens hem een zeer beperkte uitspraak, waarin de rechtbank zich voornamelijk lijkt te baseren op eerdere uitspraken over ondernemersfondsen. Dat is moeilijk te begrijpen, aangezien deze zaak op essentiële details juist afwijkt van die eerdere zaken. De rechtbank gaat hier veel te gemakkelijk aan voorbij. Dat maakt de uitspraak niet alleen teleurstellend, maar ook onbegrijpelijk.

Een truc

Toen het OFT werd ingesteld heeft de Gemeente Teylingen besloten om de OZB voor het zakelijke onroerend goed te verhogen. Tegelijk heeft de Gemeente geregeld dat deze verhoging weer terug werd gegeven aan bepaalde ondernemingen. De wet verbiedt dat omdat het belastinggeld een algemene heffing is die niet willekeurig geheven en/of teruggegeven mag worden. De Gemeente heeft dit omzeild door er een stichting tussen te schuiven. Dit is een truc om iets, wat verboden is, toch uitgevoerd te krijgen, zegt Joustra.

Hoger beroep

Het verbaasUitkomst is onbevredigendt Joustra, en met hem meerdere gespecialiseerde juristen in het land, dat de rechtbank de handelwijze van de Gemeente m.b.t. het OFT akkoord heeft bevonden. Het valt op dat de rechtbank geen aandacht heeft besteed aan veel argumenten van de ondernemers.

Natuurlijk is deze uitkomst onbevredigend voor de ondernemers. Het is daarom logisch dat de ondernemers en Steenbergen Advocaten serieus overwegen om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.

Wordt vervolgd!

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties