Regels in Teylingen rondom sporten voor kinderen

Regels in Teylingen rondom sporten voor kinderen Foto: Maurice Hoogeveen

Volgens de nieuwe richtlijnen van het RIVM en de bijbehorende lokale noodverordening, mogen kinderen tot en met 18 jaar vanaf 29 april weer georganiseerde buitensportactiviteiten oppakken. De gemeente heeft hiervoor de volgende regels opgesteld.

Kinder- en jeugdtrainingen zijn alleen toegestaan als ze in de buitenlucht plaatsvinden: op buitensportaccommodaties of in de openbare ruimte. Wedstrijden, competities en toernooien blijven verboden. Voor volwassenen blijven georganiseerde sporttrainingen verboden.

 

Toestemming nodig van de gemeente

Als club of vereniging kan je niet zomaar de trainingen opstarten. Je hebt hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Je kunt je activiteit aanmelden bij buurtsportcoach Rob Jonkman info@combibrug.nl, hij fungeert in Teylingen als schakelpunt.

Regels sporten in coronatijd voor basisschoolkinderen

Voor kinderen in de leeftijd 4 tot en met 12 gelden de volgende regels:

 • Doordeweekse activiteiten: van 09:00 tot maximaal 20:30 uur
 • Activiteiten in het weekend: van 09:00 tot maximaal 17:00 uur
 • Trainingen zijn niet aansluitend op elkaar, zodat zo min mogelijk ouders/verzorgers met elkaar in contact komen
 • De clubaccommodatie blijft gesloten met uitzondering van de sanitaire voorzieningen en EHBO-ruimte
 • Kinderen komen omgekleed naar de training en douchen thuis
 • Ouders/verzorgers zijn niet toegestaan op de trainingslocatie, ook niet aan de zijlijn of op een geringe afstand
 • Voor kinderen die gebracht/gehaald worden geldt dat ouders/verzorgers niet mee mogen lopen naar het trainingsveld
 • De sportvereniging en/of sportschool moet het gebruikte materiaal na iedere training schoonmaken
 • De trainers en begeleiding moeten herkenbaar zijn (clubkleding of hesje)
 • Beperk het aantal kinderen per veld, baan en locatie om voldoende afstand te creëren tussen de teams en de trainers/begeleiders (gebruik advies en protocol van je eigen sportbond)
 • Trainers/begeleiders moeten 1,5 meter afstand houden van de kinderen

Regels sporten in coronatijd voor jongeren

Voor jongeren in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar gelden de volgende regels:

 • Doordeweekse activiteiten: van 09:00 tot maximaal 22:00 uur
 • Activiteiten in het weekend: van 09:00 tot maximaal 17:00 uur
 • De activiteiten dienen plaats te vinden met inachtneming van 1,5 meter afstandsnorm
 • Trainingen zijn niet aansluitend op elkaar, zodat zo min mogelijk ouders/verzorgers met elkaar in contact komen
 • De clubaccommodatie blijft gesloten met uitzondering van de sanitaire voorzieningen en EHBO ruimte;
 • De jongeren komen omgekleed naar de training en douchen thuis
 • Ouders/verzorgers zijn niet toegestaan op de trainingslocatie, ook niet aan de zijlijn of op een geringe afstand
 • De sportvereniging moet het gebruikte materiaal na iedere training schoonmaken
 • De trainers en begeleiders moeten herkenbaar zijn (clubkleding of hesje)
 • Beperk het aantal jongeren per veld, baan, locatie om voldoende afstand te creëren tussen de teams en de trainers/begeleiders (gebruik advies en protocol van je eigen sportbond)
 • Trainers/begeleiders moeten 1,5 meter afstand houden van de kinderen

Clubs kunnen voor specifieke invulling van de richtlijnen en protocollen ook terecht bij de sportbonden, NOC/NSF en VSG.

Voor vragen kan je terecht bij buurtsportcoach Rob Jonkman.


Reacties