Rijkswaterstaat maakt plan geluidhinder woningen in Teylingen

Rijkswaterstaat maakt plan geluidhinder woningen in Teylingen Foto: InTeylingen

Verkeer maakt geluid en dat kan zorgen voor geluidoverlast. Bij de bouw van de huizen die dicht langs de A44 staan is in de jaren '70 geen rekening gehouden met de forse verkeerstoename en geluidoverlast anno 2020. Rijkswaterstaat gaat middels een geluidsaneringsplan deze overlast de komenden jaren aanpakken. 

Rijkswaterstaat houdt bij het wijzigen, aanleggen en het dagelijks beheer van rijkswegen in de gaten of het geluid er binnen de wettelijk gestelde grenzen blijft. Voor woningen in de Gemeente Teylingen in de buurt van de A44/N44 is berekend wat het geluidniveau aan de buitenzijde van de woning is.

Rond de 104 woningen komen qua geluidshinder boven de saneringsdrempel. Daarnaast is op 66 andere plaatsen een meting verricht waarbij de uitkomst van het geluidsniveau bij de buitenzijde van de woning niet boven de saneringsdrempel ligt. Voor deze laatste woningen zijn daarom geen geluidmaatregelen nodig. Mogelijk worden er wel maatregelen getroffen in de omgeving.

Kom jouw woning in aanmerking voor geluidsanering? 

Op de Geluidsmaatregelenkaart kun je vinden of jouw woning in aanmerking komt voor geluidsanering. Klik bij de woningen die gelegen zijn aan de Rijksstraatweg, Vijfmeiweg, Europahove, Menneweg of Kagerdreef op het rode of blauwe bolletje en je ziet direct wat het resulaat is van de geluidsmeting. 

Is dat geluidniveau volgens de wet te hoog? Dan wordt berekend welke geluidmaatregel(en) mogelijk zijn om het geluid te verminderen. In 2020 en 2021 maakt Rijkswaterstaat in 2 geluidsaneringsplannen bekend waar in de provincie Zuid-Holland welke geluidmaatregelen komen. 

Rijkswaterstaat pakt met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder aan bij woningen langs de Nederlandse rijkswegen.

Planning

  • April 2020 Bekendmaking geluidsmaatregelen
  • Juni 2020 Bekendmaking ontwerpgeluidsaneringsplan
  • Begin 2021 Bekendmaking definitieve geluidssaneringsplan

Bewoners van woningen die voor geluidsanering in aanmerking komen, krijgen automatisch een brief van Rijkswaterstaat. Komt jouw woning niet in aanmerking voor geluidsanering? Maar wil je wel op de hoogte blijven over het geluidsaneringsplan voor jouw omgeving? Meld je dan aan via de e-mailservice van de Rijkswaterstaat door je e-mailadres achter te laten. De geluidmaatregelenkaart op dezelfde website is voor iedereen toegankelijk en eenvoudig te doorzoeken met postcode en huisnummer.

 


Reacties