Rotary Sassenheim steunt re-integratiehuis voor meisjes in Sri Lanka

Rotary Sassenheim steunt re-integratiehuis voor meisjes in Sri Lanka Foto: Rotaryclub Sassenheim

Met de € 11.000 euro van de Rotary Fun(d)racing 2019 en de € 3.500 euro die uit de opbrengst van het Harbour Concert 2018  beschikbaar is gesteld, is Rotaryclub Sassenheim een eind op weg om het benodigde geld bij elkaar te krijgen voor de start van een educatiecentrum bij meisjestehuis Avanthi Devi in Sri Lanka.

Beperkte middelen voor zorg

De stichting SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de levensomstandigheden van verschillende kansarme doelgroepen in Sri Lanka. In het meisjestehuis Avanthi Devi wonen 50 meisjes. Hun ouders mogen, kunnen of willen niet voor hen zorgen waardoor ze uit huis geplaatst zijn. Doordat de overheid slechts beperkte middelen heeft om zorg voor deze meisjes te dragen wordt een vruchtbare toekomst hen al op jonge leeftijd ontnomen. SrilanCare biedt hen ondersteuning op educatief en persoonlijk vlak. Vaak is sprake van een traumatisch verleden.

Actieve Rotaryclub

Rotaryclub Sassenheim is een actieve Rotaryclub die dienstbaarheid aan de samenleving hoog in het vaandel heeft. In de loop van de jaren hebben zij al veel kunnen doen voor de lokale en internationale gemeenschap.

Yvonne van Biezen Jansen, lid van Rotary Sassenheim heeft vorig jaar een bezoek gebracht aan het meisjesweeshuis en kijkt dankbaar terug op alle prachtige (knutsel)momenten met de mooie lieve meisjes van Avanthi Devi die hun eigen weg te gaan hebben……

Nieuwe start

Dankzij de ondersteuning van Rotary Sassenheim kan het  educatiecentrum waar nu vakscholing, uitgebreidere ondersteuning van het reguliere onderwijsprogramma en aanvullende educatie met betrekking op levensvaardigheden, zelfverdediging en creatieve ontwikkeling aangeboden worden met een heel nieuwe afdeling beginnen, speciaal gericht op de meisjes, die door hun leeftijd niet langer in het huis kunnen verblijven. Met de nog te ontwikkelen tassen-, schoenen- , kookateliers en winkel alsmede aanvullende huisvesting, kunnen de meisjes een nieuwe start maken, waarbij het de bedoeling is dat de jonge vrouwen een goede basis krijgen om weer toegerust met een vakopleiding de maatschappij in te gaan.


Reacties