Ruigere bermbegroeiing langs provinciale wegen

Ruigere bermbegroeiing langs provinciale wegen Foto: Provincie Zuid-Holland

De provincie laat bewust de berm langs provinciale wegen flink groeien als onderdeel van het project De berm komt tot bloei. Dat betekent hogere, wildere bermen langs verschillende wegen in Teylingen.


- Lees verder onder deze advertentie -

In onze gemeente is het onder andere langs de Leidsevaart (N444), Jacoba van Beierenweg (N450), Teylingerlaan (N443) en de Van Pallandtlaan (N208). 

Minder maaien

Omdat het slecht gaat met de insecten in Nederland, zet de provincie Zuid-Holland zich in om een bloeirijke en gezonde berm te creëren als leefgebied voor de insecten.
Dit project De berm komt tot bloei startte in 2017 met enkele proefbermen, dit jaar worden alle provinciale wegbermen volgens de ecologische methode gemaaid. Dat is minder maaien, maaiafval direct opruimen en zaaien na groot onderhoud. Bermbegroeiing langs provinciale wegen wordt hierdoor meer divers en hoger, waarbij de verkeersveiligheid in het oog wordt gehouden.

Dit sluit ook mooi aan bij de ecologische zones en bloeiende bermen waar de gemeente Teylingen zich voor inzet, sinds ze aangesloten zijn bij Bijenlandschap vorig jaar zomer. 

Overlast kan je melden

Er zijn enkele planten aangewezen die overlast veroorzaken aan dieren of agrarische, deze worden wel verwijderd. Dit zijn de Akker(melk)distels, Reuzenberenklauw, Jacobkruiskruid, Groot hoefblad en Japanse Duizendknoop.
Zie je deze planten in de berm? Overlast kan je melden via www.zuid-holland.nl/bermkomttotbloei, dan wordt de locatie bezocht en waar nodig actie ondernomen. 


Reacties