Scheiden, een financieel doolhof

Scheiden, een financieel doolhof Foto: Door Kees Boonstra FFP CFP, onafhankelijk financieel planner te Sassenheim

Een scheiding is niet alleen een ingewikkeld en emotioneel proces, maar niet zelden zien wij achteraf nog meer problemen ontstaan rondom de afspraken die de partijen onderling hebben gemaakt. De ingehuurde advocaten of mediators zijn vaak niet op de hoogte van de financiële en fiscale consequenties die de afspraken in het convenant hebben.

Geschreven door Kees Boonstra

Afspraken maken

In onze echtscheidingspraktijk helpen wij graag om met beide partijen tot een goede afwikkeling van de scheiding te komen. De insteek is om op een volwassen en rechtvaardige manier afspraken te maken, zodat na de scheiding alles goed is vastgelegd en geregeld. Het doel is om daardoor na de scheiding respectvol met elkaar om te kunnen blijven gaan.

Naast bovenstaand doel willen we ook alles rondom financiën en de eigen woning goed regelen. Niet zelden worden wij hierover geconsulteerd door partijen die allerlei afspraken in het convenant hebben gemaakt die uiteindelijk niet blijken te kloppen of die volledig verkeerd uitpakken. Een mediator met financiële en fiscale kennis blijkt dan toch onontbeerlijk.

Voorbeeld uit de praktijk

Een voorbeeld: Ellen en Gert gaan scheiden en bij de mediator komen ze gezamenlijk tot goede afspraken die worden vastgelegd in een convenant. Eén van die afspraken is dat Gert géén partneralimentatie gaat betalen en dat hij, ter compensatie, zijn deel van de overwaarde à € 85.000 in de woning zal laten zitten. Een jaar na de uitspraak van de scheiding ontvangt Ellen een aanslag inkomstenbelasting van € 43.000. Na de schrik en wat onderzoek blijkt Gert de € 85.000 te hebben opgegeven als een afkoopbedrag van de alimentatie. Ellen moet noodgedwongen de woning verkopen om haar aanslag te kunnen voldoen.

De valkuilen

Hoe kon dit gebeuren? Tijdens de mediation blijkt er nooit te zijn gesproken over hoe verder om te gaan met de achtergebleven overwaarde. Fiscaal heeft zoiets namelijk altijd gevolgen. Óf er is sprake van een schenking zodat er schenkingsbelasting verschuldigd is, óf er is naast inkomstenbelasting ook de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet verschuldigd. Dit laatste is het geval indien de partner, zoals Gert, het bedrag als afkoop van de alimentatie aftrekt.

Een scheiding brengt heel veel financiële en fiscale valkuilen als deze op het pad van de ex-partners. Zo moet de aflossingsvrije hypotheek gedeeld worden bij het aangaan van een nieuwe hypotheek, en moet ook rekening worden gehouden met het aantal gebruikte jaren voor de hypotheekrenteaftrek.

Mediation vraagt aandacht

De algemene heffingskorting is voor een éénoudergezin veel lager en de toeslagen voor het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag zullen veranderen. Vaak zijn er ook lijfrentebetalingen gedaan en afgetrokken van het inkomen. Ook deze polissen of rekeningen moeten dan verdeeld worden.

Kortom: naast alle emotionele en praktische zaken, vraagt een mediation ook veel aandacht voor financiële en fiscale kanten van de echtscheiding. Daarin kunnen wij als financieel planners meedenken om goede en creatieve oplossingen aan te dragen.

 Financieel Adviesbureau Boonstra Sassenheim. 0252-223405 of www.faboonstra.nl


Reacties