Stichting Citymanagement Teylingen zoekt enthousiaste citymanager

Stichting Citymanagement Teylingen zoekt enthousiaste citymanager Foto: Stichting Citymanagement Teylingen

Nu John van der Tol een functie binnen de gemeente gaat bekleden, is stichting Citymanagement Teylingen op zoek naar een nieuwe Citymanager voor de gemeente. Is de 24-urige freelancefunctie iets voor jou? Reageer voor 1 juni. 

Dit bericht is in samenwerking met Stichting Citymanagement Teylingen 

Stichting Citymanagement Teylingen zoekt enthousiaste citymanager

Het bestuur van de Stichting Citymanagement Teylingen zoekt een praktisch ingestelde daadkrachtige ZZP-er die wil gaan functioneren als Citymanager Teylingen.

Doel functie:

Het verbeteren en stimuleren van het toekomstbestendig economisch functioneren van ondernemend Teylingen, zowel de kernen, het bedrijventerrein als het buitengebied.

Taken:

 • Het realiseren en in stand houden van een netwerk , waarvan de diverse stakeholders met belangen in ondernemend Teylingen deel uitmaken, waaronder winkeliers, ondernemersverenigingen, vastgoedeigenaren en de gemeente;
 • stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen deze stakeholders;
 • verlevendigen van het aanzien van de drie kernen;
 • vergroten van de digitale zichtbaarheid van de kernen via websites en sociale media;
 • organiseren van evenementen en andere gebeurtenissen met als doel het stimuleren van de economische bedrijvigheid;
 • vergroten van contacten met (potentiële) clientèle door het organiseren van klantenbindingsacties
 • onderhouden van contacten binnen de kernen met de verschillende ondernemers en hun besturen en tussen Teylingen en omliggende gemeenten teneinde (waar zinvol) initiatieven af te stemmen en ideeën op te doen;
 • vervullen van een actieve en verbindende rol bij het verduurzamen van de lokale economie, waaronder het verkleinen en efficiënt circulair verwerken van bedrijfsafval in de kernen en op de bedrijventerreinen.

Kennis en competenties:

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Creatieve en ervaren organisator die concepten kan ontwikkelen en omzetten in succesvolle activiteiten en evenementen.
 • Proactieve initiator met een ondernemende persoonlijkheid.
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met de inzet van online media.
 • Netwerker en verbinder die de synergie tussen partijen verbetert en de aandacht kan verdelen over de drie deelgemeenten van de gemeente Teylingen.
 • In staat om de benodigde werkuren flexibel in te zetten (afspraken vinden ook buiten de reguliere werktijden plaats). 

We bieden:

 • Een doelgerichte uitdaging voor een actieve bouwer en netwerker;
 • een enthousiaste groep mensen die er samen met de citymanager een succes van willen maken;
 • de geschatte jaarlijkse tijdbesteding in overleg nader vast te stellen; richtlijn: ongeveer 25 uur per week.

De organisatie

Citymanagement Teylingen is een stichting die in 2016 is opgericht en inmiddels een plaats heeft verworven in de Teylingse samenleving. In de stichting werken de bedrijven uit de drie kernen van Teylingen samen en thans ligt uitbreiding van de samenwerking met de industriekernen en het buitengebied als nieuwe uitdaging klaar. Bovendien worden door de gemeente in overleg met partijen, waaronder citymanagement, nieuwe centrumplannen voorbereid. In het najaar  2018 is met de gemeente Teylingen een convenant overeengekomen, waarin taken en financiering voor de komende vier jaar zijn vastgelegd. In de dagelijkse praktijk zal er veelvuldig contact zijn met de binnen de gemeente Teylingen werkzame bedrijvencontactpersoon.

Er is een set gegevens over het citymanagement in Teylingen beschikbaar, bestaande uit het beleidsplan en het jaarplan en de tekst van het met de Gemeente afgesproken convenant alsmede activiteitenplannen voor de kernen.

Reageren

Om te solliciteren zendt u uiterlijk 1 juni aanstaande uw CV en motivatie aan het bestuur van de Stichting Citymanagement Teylingen via e-mail: frans@heemskerkdevelopment.nl , met als onderwerp: Vacature citymanager.
Houdt u er rekening mee dat sollicitatiegesprekken zijn gepland voor maandag 3 juni vanaf 13.00 uur en een eventueel tweede gesprek op 5 juni vanaf 15.30 uur.


Reacties