Streek vraagt om behoud bollenschuur Westerbeek

Streek vraagt om behoud bollenschuur Westerbeek Foto: Herman van Amsterdam

Begin december heeft de Raadscommissie Welzijn voor ongerustheid en boosheid gezorgd bij diverse organisaties in de streek.    

Dit gebeurde door het uitspreken van haar voorkeur voor Scenario 2 van het herontwikkelingsplan voor de ruïne van Teylingen. 

Tuinen en herstel van de Ruïne van Teylingen

In Scenario 2 staat ook beschreven dat de gemeente de Westerbeek bollenschuur, aan de Teylingerlaan 13 in Voorhout, opkoopt en laat slopen. De schuur zou erg groot zijn om als bezoekerscentrum te fungeren en wordt bij behoud en gebruik als bezoekerscentrum te duur in onderhoud en exploitatie. Met de sloop van de schuur wordt de Ruïne ook beter zichtbaar vanaf de Teylingerlaan en Frank van Borselenlaan. 

Vraag om heroverweging sloop

De Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG herinnert de gemeente, middels een brief, aan de afspraken uit het Regionaal Bollenschurenbeleid, dat Teylingen in 2006 en 2010 steunde. De Werkgroep hoopt dan ook dat de gemeenteraad de sloop wil heroverwegen en dat het Cultuur Historisch genootschap Duin en Bollenstreek gesprekpartner wordt bij de verdere planvorming.

In de gemeenteraadsvergadering van 19 december heeft wethouder Arno van Kempen toegezegd het CHG als gesprekspartner te zien en begin januari met hen in gesprek te gaan.

"Er is nog op geen enkele wijze een beslissing genomen door uw raad over de sloop van de bollenschuur. Uitgangspunt voor de verdere uitwerking van scenario 2 heeft twee redenen: financiele redenen en de zichtlijnen' - wethouder van Kempen

Mocht het zo zijn dat er een initiatiefnemer komt, in plaats van de gemeente, die de bollenschuur zelf wil kopen en daar een initiatief wil ontplooien binnen de gestelde kaders dan vindt de wethouder daar niets op tegen. In het verdere traject wordt ook nog gesproken met inwoners die ideeën hebben over de ontwikkeling van de Ruïne en het omliggende terrein. 

Alle politieke partijen stemmen voor 

Alleen de VVD stemt 'onder voorbehoud van' voor scenario 2. De VVD-raadsleden vinden dat eerst bekent moet worden wat het kostenoverzicht is en wie deze kosten draagt voordat een finaal besluit genomen worden.

 


Reacties