Terug naar 100 km/h op snelweg A44

Terug naar 100 km/h op snelweg A44 Foto: InTeylingen

In het weekend van 12 maart wordt de bebording van Nederlandse snelwegen aangepast, vanaf dat moment geldt overdag een maximum snelheid van 100 km/h op de A44. Tussen 19.00 uur en 06.00 uur blijft de maximumsnelheid hetzelfde: waar je nu 120 km/h mag rijden, mag dat straks ook.    

Dit is het gevolg van de in december 2019 afgekondigde maatregel voor het verminderen van de stikstof uitstoot door voertuigen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor natuurherstel en nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw.

Hoe zie ik hoe hard ik mag rijden?

Borden langs de weg geven de maximumsnelheid aan.

Luchtkwaliteit, geluidsproductie en verkeersveiligheid

Bij het snelhedenbeleid is het uitgangspunt dat de maximumsnelheid voldoet aan alle normen voor milieu, natuur en verkeersveiligheid. Voor een aanpassing van de snelheid onderzoekt Rijkswaterstaat daarom altijd wat het effect is op de luchtkwaliteit, geluidproductie en verkeersveiligheid. Ze houden gedurende het jaar de vinger aan de pols en monitoren of de luchtkwaliteit, geluidproductie en verkeersveiligheid aan de normen voldoet.

 

Reacties