Teylingereind draait pilot woonvoorziening jongeren na detentie

Teylingereind draait pilot woonvoorziening jongeren na detentie Foto: Teylingereind

Jeugddetentiecentrum Teylingereind gaat zich met nog drie partijen buigen over het woningtekort voor ex-gedetineerde jongeren.

Het is belangrijk dat deze doelgroep goed kan re-integreren. Maar er is een groot structureel tekort aan passende woon- en zorgvoorzieningen voor jongeren na detentie.

Voorkomen dat jongeren terugvallen

Voor een deel van de jongeren die weer de vrije wereld in gaan, is er een groot risico om zonder hulp weer terug te vallen in oud gedrag. Om dit te voorkomen zijn er verschillende vormen van passende woonvoorzieningen, begeleiding en zorg – maar er is te weinig van beschikbaar.

Vier partijen slaan handen ineen

Teylingereind slaat de handen ineens met de gemeente Delft, Jeugdbescherming West en Jeugdformaat om een betere uitstroom voor de jongeren te organiseren. Gemeente Delft is hierin de kartrekker en met elkaar zijn ze een pilot gestart.

Het doel is om de kwetsbare jongeren perspectief te bieden door hen gefaseerd te laten re-integreren in de samenleving, zodat ze op een positieve manier weer deel uit gaan maken van de maatschappij.

 


Reacties