Toekomst Veteranencentrum Duin- & Bollenstreek onzeker

Toekomst Veteranencentrum Duin- & Bollenstreek onzeker Foto: Trilokaal

Met het wegvallen van de subsidie vanuit het Veteranenfonds is het niet zeker of het veteranencentrum Duin- & bollenstreek(VDB) open kan blijven.

Doordat defensie naar de gemeente wijst om, in de toekomst, financiële steun te verlenen heeft Trilokaal in december vragen gesteld aan het college. 

Zonder ondersteuning wordt verwacht dat het ontmoetingscentrum moet sluiten. Sluiting kan grote gevolgen hebben voor het welzijn van deze mensen en mogelijk ook voor de maatschappij. 

Signalerende rol als nuldelijns helpers

De stichting probeert het gat naar de maatschappij te dichten voor de veteranen en vervult een signalerende rol als "nuldelijnshelpers". Voor deze kwetsbare doelgroep is het ook erg belangrijk dat zij een toegankelijke, stabiele, rustige omgeving hebben waar zij hun verhaal kwijt kunnen.

Trilokaal bezorgd over toekomst Veteranen Ontmoetingscentrum

Zonder subsidie is het ontmoetingscentrum moeilijk te onderhouden voor een stichting als VDB. Dit is ook de reden dat Trilokaal het College vraagt of er, in het kader van de Wmo, mogelijkheden zijn het ontmoetingscentrum financieel te ondersteunenvanuit de gemeente Teylingen, maar ook vanuit buurgemeenten.

 


Reacties