Trilokaal pleit voor gemeentegeld voor Veteranen Duin en Bollenstreek

Trilokaal pleit voor gemeentegeld voor Veteranen Duin en Bollenstreek Foto: Trilokaal

Na een bezoek aan de veteranen stichting in Sassenheim, wil Trilokaal een motie indienen om financiering vanuit de gemeente te realiseren.

Veteranen Duin en Bollenstreek zet zich vanuit Sassenheim al zes jaar in voor veteranen en hun families. De ‘nuldelijnsvrijwilligers’ ondersteunen hen bij het verwerken van hun oorlogsverleden. De vrijwilligers van de stichting hebben een sociale functie voor de veteranen, maar helpen ook om escalatie van bijvoorbeeld PTSS te voorkomen.

De stichting als WMO-functie ondersteunen vanuit de gemeente

Een deel van de kosten van de stichting worden gedekt vanuit het landelijke veteranenloket, maar de rest moet de stichting zelf rondkrijgen. Trilokaal is van mening dat de stichting Veteranen een maatschappelijke ondersteuning biedt voor inwoners en wil kijken of de rest van de financiering kan komen vanuit de Duin en Bollenstreek gemeenten.

De WMO-functie die de stichting vervuld is zeer waardevol voor deze regio. We zetten ons ervoor in dat het centrum ook in de toekomst zijn functie kan blijven vervullen. We overwegen op korte termijn een motie in te dienen om de benodigde geringe financiering van het platform te bestendigen.’ – Rob ten Boden, lijsttrekker Trilokaal

 


Reacties