Tuinen en herstel van de Ruïne van Teylingen

Tuinen en herstel van de Ruïne van Teylingen Foto: InTeylingen

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om voor de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen te gaan voor een variant waar de focus ligt op een levendige omgeving en het opknappen van het kasteel.

Hiermee schuiven ze de opties van een middeleeuwse bouwplaats en een congrescentrum aan de kant.

Tuinen en een uitkijkpunt

Er is besloten om de donjon van de Ruïne van Teylingen in ere herstellen en de tuinen terug te brengen naar de weelderigheid van de 18de eeuw. De gemeenteraad heeft een voorkeur uitgesproken om de eerste verdieping terug te brengen in de donjon en een uitkijkpunt te realiseren in de toren. 
Een belangrijk punt voor de gemeenteraad is dat duurzaamheid bij de ontwikkeling en uitvoering in acht wordt genomen.

Horeca is een optie, mits het passend is bij de cultuurhistorische bestemming. De mogelijkheid om evenementen te organiseren op het terrein blijft gelijk aan de huidige bestemmingsplanregels.

Geen congrescentrum

Er lagen vier opties op tafel, van alleen het opknappen van de donjon tot het uitbreiden naar een congrescentrum. Na informatiebijeenkomsten, inwonersparticipatie via een enquête en advies vanuit verschillende belanghebbende partijen, ging de voorkeur van de meerderheid uit naar de Ruïne-tuin. De gemeenteraad heeft zich aangesloten bij deze optie.

Volgende stap: financiële plaatje

De komende maanden wordt een financieel plaatje geschetst van de gestelde kaders en de opties. De planning is om deze eind 2019 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Kaders voor de ontwikkeling

Sinds 2016 is de Stichting Monumentenbezit eigenaar van de ruïne, de gemeente stelt de kaders waarbinnen de Ruïne van Teylingen ontwikkelt kan worden. De uitvoering van nieuwe plannen is een samenwerking tussen de partijen.

 


Reacties