Uitstallingenbeleid Sassenheim vanaf 1-2-2019

Uitstallingenbeleid Sassenheim vanaf 1-2-2019 Foto: Maurice Hoogeveen

De gemeenteraad van Teylingen heeft het college de opdracht gegeven om te komen tot een uitstallingenbeleid om de uitstallingen en reclameborden in de centra beter te regelen. Dit vooruitlopend op het opstellen van de centrumvisie(s).

Het doel

Doel is dat een vrije doorgang wordt gegarandeerd die voldoende ruimte biedt voor bezoekers om elkaar te passeren en die veilig is. Tijdens het verdere proces van het opstellen van de visie(s) moet blijken of de invulling die nu wordt gekozen het beste bijdraagt aan de kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid van de centra.

De regels worden in de “Nadere regels en beleidsregels uitstallingen, reclameborden en spandoeken Sassenheim en Voorhout 2019”vastgelegd. De volgende punten vormen daarbij de basis:

  • Er moet minimaal een vrije doorgang zijn van 1,20 meter die vrijelijke en vloeiend kan worden gebruikt door bezoekers.
  • Uitstallingen, reclameborden en spandoeken (met dit laatste worden o.a. banners bedoeld en niet spandoeken die tegen de gevel of over de straat mogen worden opgehangen) mogen alleen tegen de gevel worden geplaatst. Ze mogen maximaal 1 meter breed zijn zolang de vrije doorgangsbreedte 1,20 wordt gegarandeerd.
  • De toegangspaden tot de ingang van het pand en tot eventuele nooduitgangen dienen over de volle deurbreedte geheel vrij gehouden te worden.
  • Toegang tot naast- en bovenliggende woningen, instellingen en bedrijven dient over de volle deurbreedte te worden vrijgehouden.
  • Uitstallingen, reclameborden en spandoeken (banners) mogen alleen zijn opgesteld tijdens openingstijden van de betreffende onderneming.
  • Uitstallingen, reclameborden en spandoeken (banners) worden dagelijks bij sluitingstijd van de winkel van het openbare gebied verwijderd. De winkelstraat wordt schoon en leeg achtergelaten.
  • Uitstallingen, reclameborden en spandoeken (banners) moeten voldoende stabiel staan.
  • Het uitstallen van goederen of plaatsen van reclameborden mag geen gevaar voor de omgeving en/of gevaar voor de voorbijgangers opleveren.

Vanaf 1 februari

De bedoeling is dat de regels na 1 februari ingaan. Na besluitvorming door het college worden de regels gecommuniceerd via de krant, social media en de ondernemersnetwerken. In ieder geval wordt er gelegenheid gegeven om een melding te doen danwel een ontheffing aan te vragen. Voordat er handhavend wordt opgetreden wordt er met de ondernemers gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn als niet wordt voldaan aan de nieuwe regels.

Indien u inhoudelijke opmerkingen heeft over het nieuwe beleid kun je die richten aan Fred Wulp, beleidsmedewerker Economie HLTsamen, via F.Wulp@hltsamen.nl


Reacties