Verkeersveiligheid Warmond en jouw spreekrecht

Verkeersveiligheid Warmond en jouw spreekrecht Foto: Gemeente Teylingen

Wat is de stand van zaken over de aanpak van de verkeersveiligheid voor de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde in Warmond? En wil jij je zegje doen over deze verkeersveiligheid?

De vergadering van oktober 2018

Op 16 oktober besprak de commissie Ruimte het gewijzigde opiniërend raadsvoorstel over de vier alternatieven. De publieke tribune was goed gevuld met bewoners en geïnteresseerden. Drie bewoners maakten gebruik van het spreekrecht. De commissie voerde een flinke discussie over de kosten, cijfers over verkeerstellingen en alternatieven die creatiever zijn. Van belang vond de commissie prioriteit te geven aan langzaam verkeer, veiligheid en duurzaamheid. Een deel van de fracties sprak zich uit voor de optie 'alle wensen' en een deel sprak zich uit voor de optie '30 km'. Een meerderheid van de fracties sprak zich in elk geval uit voor een tracé van 30 km (van wisselende lengtes). Deze input is verwerkt in een nieuw raadsvoorstel en is te vinden op de website: www.raadteylingen.nl.

Behandeling commissie Ruimte 21 januari

Op maandag 21 januari spreekt de commissie Ruimte over het voorstel. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, het is een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in het bestuurscentrum van de gemeente Teylingen, Raadhuisplein 1 in Voorhout en begint om 20.00 uur. Wil of kun je de vergadering niet persoonlijk bijwonen maar wil je deze wel online volgen of nazien dan is dat mogelijk via www.teylingen.tv. Donderdag 31 januari is de behandeling in de gemeenteraad gepland.

Spreekrecht gebruiken als burger?

Je kunt gebruik maken van het spreekrecht. Jij krijgt dan 5 minuten de tijd om de commissie toe te spreken, de ervaring leert dat één A4 tekst voldoende is. De uiteindelijke spreektijd is afhankelijk van het aantal insprekers. Als je met meerdere mensen hetzelfde standpunt deelt, vragen wij om één persoon aan te wijzen om in te spreken. Wil je gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij Lisanne Korteling (commissiegriffier) of griffie via tel. 14 0252 of via de mail: gemeenteraad@raadteylingen.nl. Graag ontvangt de griffie uw inspreektekst per e-mail voor de vergadering ter voorbereiding voor de raadsleden.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties