Verslag ondernemersavond Voorhout 13 maart 2018

Verslag ondernemersavond Voorhout 13 maart 2018 Foto: InTeylingen

Hieronder het verslag van de besloten bijeenkomst van 13 maart 2018, voor de Voorhoutse winkel- en horeca-ondernemers georganiseerd door Stichting Citymanagement Teylingen:

Dit is een bericht van Citymanagement

Doel: samen nadenken over de toekomst van de winkelgebieden in Voorhout.

Aanwezigen: vertegenwoordigers/eigenaar van Stefs en Jeff’s (gastlocatie), Plus Van Dijk, Toys2Play, Fietsenwarenhuis; Neuteboom Kaas-Verswereld, IJsselmuiden, Pim’s Place, Juwelier van Dijk, Jac. van Dam Verzekeringen, Van Kesteren Schilders, Bakker Ooshout,  Ons genoegen, Slagerij Voordouw, Groentebroers van Kesteren, Ammerlaan de Bakkers, Vishandel De Klok, Ro’s Barbershop, Dames van Dijk, HCR Boerhaave, Romijn Kappers; PHA Van Schooten Bouwmaterialen, Schoenmaker Ben, Heren 52, Limburgia, Antoinette, InTeylingen, Sjaak’s Hobbyshop, Garagebedrijf Schoonoord, IJssalon Voorhout, Kapsalon de Krokodil, Stichting Citymanagement Teylingen (Frans Heemskerk – medeorganisator), gemeente Teylingen (wethouders Brekelmans en Van Velzen) en de citymanager John (initiatiefnemer en organisator). Totaal zo’n 40 geïnteresseerden aanwezig.

Afmelding met kennisgeving: SNS, Francine Haarmode, Populair, Albert Heijn, Etos, Hema, Dierdomein en de  Kringloopwinkel.

Mededelingen:

 • Postma, bedrijfsleider van de Albert Heijn heeft aangegeven zitting te willen nemen in de commissie die de activiteiten/evenementen regelt voor de winkeliers in Voorhout.
 • Albert Heijn, Hema, Etos en SNS willen zeker meepraten over hoe nu verder in de winkelgebieden.
 • Sjaak van Sjaak’s Hobbyshop geeft aan dat hij medio juli naar Voorhout verhuist en stelt zijn nog lege winkel ter beschikking voor een volgende bijeenkomst.
 • John (citymanager) geeft aan dat er al afspraken zijn gemaakt met De Raad Bouw m.b.t. de sloop van de panden en de overlast die het met zich meebrengt.


Agenda

 • Welkom
 • Voorstelrondje
 • Doel
 • Onderwerpen
 • Organisatie
 • Rol City manager
 • Hoe nu verder

 

Frans neemt het woord, na een kort welkom wordt een voorstelrondje gedaan zodat meer dan 35 aanwezigen van elkaar weten wie er is.
Frans opent de bijeenkomst en zegt dat de aanwezigen vanavond aan zet zijn. De betrokkenen zullen met de inbreng moeten komen, gebeurt dat dan kan de avond slagen (zelf in de hand). Is er geen inbreng dan zal de avond zeker niet slagen. Wij (Frans en John) zijn er voor jullie, niet andersom.

John vraagt de aanwezigen om onderwerpen te noemen die deze avond besproken kunnen worden en schrijft deze op:

 • Parkeercontrole
 • Leegstand bestrijden
 • Geen eilandjes creëren maar samenwerken in 1 winkelvereniging
 • Niet in problemen denken, maar in oplossingen, samen verder.
 • Verbeteren onderlinge communicatie
 • Gezamenlijke identiteit creëren, denk ook aan motto of slogan
 • Verbeteren algemene stemming (onderling) met de winkeliers
 • Digitale Winkelstraat
 • Samen een basis leggen voor de toekomst
 • Saamhorigheid creëren en respect voor en naar elkaar
 • Wachten op de randweg voordat er een echt winkelgebied van de Herenstraat/Jacoba van Beierenhof gemaakt kan worden, tegen argument; de consument wacht niet dus we dienen zelf het heft in handen te nemen.
 • Laten zien wie we zijn als ondernemers, benoem wat we hebben en waar we goed in zijn.
 • Verbetering communicatie naar nieuwe ondernemers die zich in de winkelgebieden vestigen
 • Uitzoeken wat het type winkelgebieden Voorhout heeft, wat is de basis en het karakter hiervan.
 • Samen activiteiten organiseren om elkaar te versterken
 • Samen activiteiten organiseren voor de consument
 • Uitstraling van de leegstaande panden aanpakken zodat de buitenkant van de panden er niet verloederd uitziet.
 • Klant centraal stellen is een suggestie om als rode draad te hanteren.
 • Als wij als winkeliers het goed doen dan komt de klant terug
 • We moeten de consument binnen Voorhout houden
 • Ambachten zijn de verbindende factor
 • Ongerustheid over de slooppanden in de Herenstraat door ontwikkelaar De Raad Bouw, denk aan verkeersveiligheid, niet prettig winkelen voor de consument, communicatie ten aanzien van de werkzaamheden die uitgevoerd worden, parkeerprobleem m.b.t. de onderaannemers die met hun busjes komen. Hoe gaat de gemeente hiermee om, hoe treedt de gemeente op tegen parkeerproblemen. Wat is de rol van de City manager in deze?
 • Stad trekt van heinde en ver bezoekers door het gevarieerde winkelaanbod. Een winkelgebied kan geen klanten van heinde en ver trekken, een speciaalzaak wel.

 

Op voorhand was het de bedoeling om 4 hoofdonderwerpen te kiezen en verdeeld over 4 groepen deze te bespreken. Er is ter plaatse gekozen om bij de basis te beginnen en in 4 groepen hetzelfde onderwerp te bespreken: “wat is de bindende kracht van de ondernemers in de winkelgebieden in Voorhout”.

Onderwerpen

Na de groepsdiscussie neemt een deelnemer per groep het woord om de ingebrachte punten toe te lichten en vragen vanuit de zaal te beantwoorden. Inhoudelijk voegen Frans en John e.e.a. toe als het gaat om beleidszaken en/of ontwikkelingen in de ‘markt’.

Groep 1

 • Ambassadeur voor je eigen straat/winkelgebied, steekwoorden zijn hierbij eenheid creëren, positief blijven, collegiaal zijn.
 • Qua winkelaanbod is er voor de consument keuze; 2 bakkers, 2 slagers, meerdere horeca zaken.
 • Gun factor creëren:
 • Service
 • Kwaliteit
 • Vriendelijkheid
 • Flexibiliteit
 • Valkuil: negatieve medewerkers, oplossing werknemer meer betrokkenheid geven bij de onderneming.
 • DIT; Een avond als deze is belangrijk, om je als winkelier scherp te houden, zijn dit soort avonden in de toekomst belangrijk. Kracht van de herhaling, nadenken over de toekomst/vernieuwingen.
 • Ludieke actie bedenken om onszelf als winkeliers Voorhout onder de aandacht te brengen bij de consument.

Groep 2

 • Elkaar leren kennen, koop bij elkaar, ook als lokale ondernemers.
 • Benadruk wat er wel is aan winkelaanbod

Maatschappelijke betrokkenheid is hoog:

Sponsoren van verenigingen wordt veel gedaan
Voorhout heeft gedreven ondernemers
Er zijn veel ambachten
Voorhout is een groeigemeente
De service en kennis is aanwezig

 • Suggestie: uitbrengen van een Winkeliers Glossy: met als doel sterke kanten benadrukken van de Voorhoutse winkeliers.
 • Website om digitaal zichtbaarder te zijn, welke winkels zijn er in Voorhout, welke activiteiten worden lokaal georganiseerd zodat er niet dubbele activiteiten plaatsvinden.
 • Bedenken van een motto en slogan voor de winkelstraat
 • Gezamenlijke activiteiten organiseren
 • Tijdplanning maken
 • Betrokkenheid houden door nu al een datum te plannen voor een volgende bijeenkomst
 • Veel verenigingen weten de winkeliers goed te vinden voor sponsoring. Suggestie nadenken over gezamenlijke sponsoring.
 • Winkeliers en verenigingen aan elkaar binden, denk aan de voetbalplaatsjes actie van de Plus.

Groep 3

 • Wat willen we eigenlijk
 • Kwaliteit verkoopt
 • Klanten worden onze ambassadeurs
 • Extra dienstverlening, producten van lokale winkeliers buiten de winkelopeningstijden laten afhalen op 1 afgesproken plek
 • Samenwerking tussen winkeliers die in dezelfde branche werkzaam zijn, voorbeeld restaurant is vol, restauranthouder belt met een ander restaurant in Voorhout of er nog plek is.
 • Samen sterker
 • Gezamenlijke acties, denk aan een spaarsysteem
 • Samenwerken met grote bedrijven in het buitengebied die veel personeel hebben, denk aan de gemeente Teylingen die een HLT-bon cadeau heeft gegeven als kerstgeschenk.
 • Klandizie binnen verenigingsleven
 • Winkelestafette organiseren: doel is dat klanten kennis maken met de andere lokale ondernemers
 • Promoten ambachten tijdens een evenement
 • Eenheid creëren; denk aan het uitgeven van een gezamenlijke tas waarin de klant zijn gekochte boodschappen kan vervoeren.

Groep 4

 • Sterk in evenementen, onderzoeken waar er meer uit te halen valt voor de winkelier
 • Welkomstmap maken voor nieuwe ondernemers
 • Digitale agenda
 • Beter aan de consument laten zien wat we als ondernemers doen
 • Gezamenlijke slogan ontwikkelen
 • Als winkeliers weten wat de andere ondernemers doen zodat er een doorverwijs mogelijkheid gecreëerd kan worden. heb je het zelf niet, weet naar welke winkelier je de klant kan doorverwijzen.
 • Onderlinge nieuwsbrief
 • Verantwoordelijk voelen voor de straat
 • Houdt een toekomstige winkeliersvereniging beperkt tot Voorhout.
 • Suggestie: middels de precario het lidmaatschapsgeld werven, voordeel hiervan is dat groot winkelbedrijven verplicht worden mee te betalen.
 • Andere ondernemers aanspreken waarom ze er vanavond niet waren

 

Organisatie

Tijdens de avond zijn 4 verschillende organisatievormen ter tafel gekomen:

 1. TOV Voorhout
 2. Stichting Promotie Herenstraat (SPH)
 3. Ondernemersfonds Teylingen kern Voorhout
 4. Keurmerk Veilig Ondernemen Voorhout
 5. Citymanagement

TOV Voorhout
Een deel van de winkeliers/horeca (lees verder winkeliers) is lid van de TOV kern Voorhout onderdeel van het totale hoofdbestuur van de TOV welke tot voor kort een gesprekspartner was van de gemeente Teylingen. Frans informeert de aanwezigen over de huidige situatie (opstappen hoofdbestuur) en vertelt in het kort de huidige stand van zaken rondom het interim bestuur (TOV 2.0). Dit bestuur heeft zich ten doel gesteld via een brede enquête te onderzoeken wat de lokale ondernemers willen en hoe een ondernemersverenging van toegevoegde waarde kan zijn voor de ondernemers in Teylingen. Dit met zo veel mogelijk bedrijven en zo breed mogelijk van branches. Hein (Boerhaave), Wim (Vishandel de Klok) en Carolien (Schilders van Kesteren) hebben aangegeven zitting te willen nemen in een nieuwe commissie om de Voorhoutse winkeliers vanuit ondernemersvereniging te vertegenwoordigen. Hein geeft aan waarom hij samen met Wim in het belang van de ondernemers graag een verbindende rol zou willen spelen voor de lokale ondernemers. Verder informeert Hein de aanwezigen over het tijdelijke TOV bestuur en zijn mogelijke rol hierin. De basis moet samenwerking in het belang van de Voorhoutse winkelgebieden (ook Jac. van Beierenhof en ook het Oosthoutplein).

Stichting Promotie Herenstraat
Deze Stichting is destijds (20 jaar geleden) opgericht om destijds geld bij de ondernemers in te zamelen voor het opknappen van de Herenstraat. In het verleden is er geld uitgegeven voor de organisatie van het Beachvolleybal toernooi Voorhout. De laatste jaren is de stichting actief bij het organiseren van de jaarlijkse braderie tijdens de kermisweek. De bestuursleden van SPH zijn: Ries en Joost (IJsselmuiden), Joop (Plus supermarkt),Jos (voormalig Boekhandel Hoek).
Ries en Floris (Jac. van Dam Verzekeringen) geven een korte presentatie over het belang om ons lokaal te verenigen als Voorhoutse winkeliers met een Voorhouts belang. Dit kan zijn een nieuw op te richten vereniging, maar ook de bestaande Stichting Promotie Herenstraat kan nieuw leven ingeblazen worden. Een belangrijke reden voor het lokaal verenigen van de winkeliers is om het eigenaarschap te krijgen over de nieuwe verlichting in de Voorhoutse winkelstraten. Het eigenaarschap hiervan ligt op dit moment bij het Ondernemersfonds. De kosten voor het onderhoud van de verlichting kunnen dan lokaal worden gedragen. Daarnaast kunnen er sneller concrete acties worden ondernomen die betrekking hebben op de lokale winkeliers en winkelgebieden in Voorhout. Verder zijn ook andere voordelen van een vereniging vanuit de SPH benoemd (uitsluitend focus op Voorhout, meer inspraak mogelijkheden, jaarlijkse vergadering met duidelijke verantwoording door het bestuur, focus op consument en weinig tot geen overhead kosten voor een organisatie). Vanuit de zaal werd de vraag gesteld of het mogelijk is om een aanpassing van de naam mogelijk is (Herenstraat vervangen voor een invulling die breder is dan alleen de Herenstraat). Hier kan over worden nagedacht. Beide heren geven ook aan dat een uitbreiding op het huidige SPH bestuur bespreekbaar is.

Ondernemersfonds Teylingen kern Voorhout
Een platform welke is ontstaan na de oprichting van het Ondernemersfonds Teylingen in 2015. Hierin zitten Joop (Plus), Ab (Groentebroers van Kesteren) en Floris (Jac. van Dam Verzekeringen). Via dit platform zijn de feestverlichting en de Hanging Baskets georganiseerd en betaald. Voor dit bestuur is het belangrijk dat er geld aan goede en gezamenlijke initiatieven wordt besteed en waken zij over het resterende openstaande bedrag. Stichting Ondernemersfonds Teylingen informeert hen medio april over de financiële status aangaande het resterende bedrag en zal dan beoordelen of er nog financiële middelen beschikbaar zijn voor nieuwe initiatieven.

Keurmerk Veilig Ondernemen Voorhout
Deze werkgroep is opgezet in het belang van een Schoon – Heel – Veilig voor de Voorhoutse winkelgebieden. In eerste instantie voor de Herenstraat en het Jac. van Beierenhof, vanaf 1 januari 2018 aangevuld met het Oosthoutplein. Het KVO traject is een samenwerking tussen de ondernemers, de gemeente, de politie, de brandweer en het citymanagement. De laatste is ook de initiatiefnemer geweest. In deze werkgroep zitten Karin Hoek (gemeente) de wijkagenten Rob Esser en Peter de Boer, namens de brandweer Ruud de Lange en Edwin Bos, de ondernemers Wim Klok, Wim Noordermeer (Pim’s Place), Marco Feijter (Toys2Play), Piet Postma (AH Voorhout), Jeroen Schulte (tot 1 januari 2018) en per 1 januari uitgebreid met Thijs Kohlbeck (Pitch Makelaars). Mark van Zanten neemt namens het CCV deel en John als citymanager complementeert de werkgroep. Afgelopen december heeft Voorhout het eerste Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen.

De Gemeente Teylingen ziet graag een brede samenwerking met zoveel mogelijk aangesloten ondernemers om met deze als een gesprekspartner namens de ondernemers aan tafel te zitten. Vanuit de aanwezigen is een sterk geluid te horen dat primair de Voorhoutse ondernemers voornamelijk met de Voorhoutse belangen willen bezig zijn. John Voordouw geeft aan dat het ook belangrijk en handig kan zijn als het nodig is er ook gezamenlijke belangen voor bijvoorbeeld 3 kernen in een keer vertegenwoordigd kan worden. Hij noemt het voorbeeld dat een gezamenlijke aanvraag voor de Hanging Baskets in 3 kernen (Voorhout – Warmond – Sassenheim) wel een succesvol resultaat opleverde met een aanvraag bij het Ondernemersfonds en dat een afzonderlijke aanvraag niet succesvol was. Met brede steun is vastgesteld dat voor bepaalde zaken het handig is om een overkoepelende organisatie achter de hand te hebben of daar voor dit soort gezamenlijke zaken een onderdeel van te zijn.

Citymanagement Teylingen
Frans informeert de aanwezigen over de functie van citymanager. Frans is als het ware de directe baas van John die in dienst is van de Stichting Citymanagement Teylingen (SCT), hij wordt deels betaald uit middelen die door het Ondernemersfonds beschikbaar zijn gesteld en deels door de Gemeente Teylingen. Het bestuur van de SCT bestaat uit: Frans Heemskerk als voorzitter, Jules de Vries als secretaris, Ron van der Hulst als penningmeester aangevuld met bestuursleden Ruud Neuteboom (Voorhout), Hans Oudshoorn (Warmond), René Luxen (Sassenheim). Verder zit namens de gemeente beleidsmedewerker Quirijn Teunissen bij de vergaderingen en is hij het eerste aanspreekpunt voor John binnen de gemeente. John heeft verder nauwe contacten binnen de gemeente met diverse ambtenaren. Maandelijks heeft John een onderhoud met Bas Brekelmans en incidenteel met burgemeester Breuer en Kees van Velzen wanneer er zaken binnen hun portefeuilles vallen. Met de lokale politieke partijen is een goede werksituatie gecreëerd (wederzijds belang).
Het SCT bestuur stuurt John aan, John is verantwoording verschuldigd aan het bestuur en heeft nauwe contacten binnen de gemeente met diverse ambtenaren. John is een verbinder en heeft primair een signalerende functie. Primair heeft hij als taak de beide winkelkernen van Voorhout en Sassenheim te ondersteunen en voor Warmond in een breder perspectief aan de slag te zijn (winkels en recreatie). De vele gemeentelijke agendapunten sluiten aan op bovenstaande gebieden. John heeft geen uren beschikbaar voor bedrijventerreinen, particuliere initiatieven en/of Teylingen promotie. Onmogelijk te realiseren binnen zijn beperkt beschikbare tijd.

Peter van Schooten vroeg zich af of de andere activiteiten van John geen belangenverstrengeling met zich mee brengt (dubbele pet). Frans was stellig hierin; dit proces is bij het benoemen van John duidelijk besproken. Hier zijn ook harde afspraken over gemaakt. Frans geeft aan dat dit nog op geen enkele manier aan de orde is geweest, niet eens in de buurt gekomen van een mogelijke dubbele pet en dat Frans zijn beide handen voor John in het vuur steekt.

Ruud Neuteboom voegde hier als bestuurder van het SCT aan toe; John is naast zijn rol als citymanager ook ondernemer en heeft een gezin te onderhouden. Met zijn bedrijf Zaken voor Zaken zal hij de hoofdmoot moeten binnen brengen om het gezin draaiende te houden. 2 dagen per week, 3 kernen en de gemeente bedienen.
John voegt eraan toe dat hij taken/onderwerpen vanuit de gemeente heeft meegekregen en ook taken/onderwerpen heeft meegekregen die zijn voortgekomen uit de detailhandelsvisie 2014 (ondernemers en gemeente).

John vraagt aan allen hoe en op welke wijze hij zich kan inzetten voor de Voorhoutse winkeliers. De reacties zijn hieronder aangegeven:

 • Initiatief nemen voor de organisatie van avonden, als deze, bij de vormgeving van een vereniging van Voorhoutse winkeliers
 • Comité samenstellen dat zich gaat buigen over de toekomstige vormgeving
 • Communicatie naar de winkeliers en horeca in Voorhout (3 kernen)
 • Inventarisatie naar de toekomst van deze winkelstraat/boodschappenstraat/bourgondische straat
 • aansluitend werkgroepjes samenstellen die zich gaan bezighouden met de promotionele activiteiten
 • Sjaak (per juni Sjaak’s Hobbyshop) deelde de groep mede dat hij John als echte verbinder ervaart. In ruim 20 jaar heeft hij in zijn huidige winkellocatie (Leiden) nog nooit een ondernemersbijeenkomst bijgewoond, 2 telefoontjes van John overtuigde hem er vanavond bij te zijn.


Hoe nu verder?

In het belang van de samenwerking kan worden vastgesteld dat er eerst de focus zal moeten worden gelegd op samenwerken en vooral om dezelfde doelen na te streven, uiteraard in het belang van de winkelkernen Voorhout. Daarna pas verder nadenken over een algemene organisatie en wie daarin kunnen/willen plaatsnemen. Een eerste stap zal worden gemaakt middels een samenkomen van een kleiner gezelschap/comité. Aansluitend wordt de aanwezigen gevraagd wie zitting wil nemen in dat comité?

Samenstelling comité: Hein en Wim vanuit hun rol als tijdelijke bestuurslid van de TOV, Carolien als een mogelijk toekomstig lid. Floris en Ries als afgevaardigden van Stichting Promotie Herenstraat en John vanuit zijn rol als onafhankelijk verbinder en citymanager. Er is inmiddels een bijeenkomst geweest met dit comité.

Voortgang

Op kort termijn een avond organiseren (door John) waar er aan alle betrokkenen zal worden gevraagd welke zaken er gezamenlijk zullen worden opgepakt. Vanuit het comité zijn alvast de volgende suggesties gedaan:

 • Bijdrage kern Voorhout per bedrijf
 • Gezamenlijk promotiepakket (Tassen-bierviltjes-prikkers met vlaggetje,  vlaggen, digitaal pakket
 • Logo + slogan voor de 3 Voorhoutse gebieden
 • AED’s
 • Sfeerverlichting
 • Hanging baskets
 • Sinterklaas 2018
 • Bloemencorso 2019

Deze avond genoemde slogans:

 • Lekker dwars
 • Typisch Voorhout
 • Ambacht voor passie / Passie voor ambacht
 • Voorhout 1x en je bent verkocht
 • Voorhout heeft het; Kwaliteit, service en klantvriendelijkheid
 • Voorhout heeft het….
 • O.V. Trots Op Voorhout

Vraag aan allen: bedenk een leuke slogan die de lading dekt voor de winkelgebieden in Voorhout?
Vraag aan allen: denk mee over gezamenlijke actiepunten en breng deze op 24 april in?

Aan het einde van de avond was de mening van allen duidelijk; deze avond is een zinvolle tijdsbesteding geweest en een mooie basis voor samenwerking geworden.
Frans en John: ons doel is hiermee ruimschoots behaald.

Vervolgavond.

In overleg met Sjaak (Sjaak’s Hobbyshop) is er gekozen om de aankomende bijeenkomst te houden bij Ons genoegen. Aanvang 19.00 uur.

Het verslag is gemaakt door John van der Tol met ondersteuning van Antoinette Breedijk en Frans Heemskerk.


Reacties