Vitaal Teylingen: het plan voor Teylingen de komende 4 jaar

Vitaal Teylingen: het plan voor Teylingen de komende 4 jaar Foto: Google streetview

Voor de zomervakantie nam de gemeenteraad het raadsprogramma aan; de visie voor de komende jaren. Burgemeester en wethouders hebben dit nu verwerkt tot het collegewerkprogramma 2018-2022.  


- Lees verder onder deze advertentie -

In het werkprogramma staat uitgewerkt op welke manier de gestelde doelen en ambities uitgevoerd gaan worden. De rode draad door het programma is eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners voorop en een vangnet voor wie het nodig heeft.

Speerpunten uit Vitaal Teylingen, zoals enkele ook in het raadsprogramma benoemd waren:   

 • Teylingen vitaal houden
  De positieve punten van de gemeente behouden, ook nu de wereld op verschillende fronten snel verandert.
 • Invloedrijke inwoners
  Vaker en eerder inwoners betrekken bij beslissingen; input van belanghebbende partijen vragen voordat het plan gemaakt wordt.
 • Prettig wonen voor iedereen
  Een plek voor iedereen, met een vitale economie.
 • Energiek en sociaal Teylingen
  Een duurzame leefomgeving waarin goed samengewerkt wordt door instanties, met de aandacht op preventie.
 • Duurzaam denken en doen
  Respectvol en verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, energie en geld. Dit moet bij elk project en elke beslissing de aandacht krijgen.
 • Vaker maatwerkoplossingen
  Het college wil meer denken vanuit mogelijkheden en daarbij waar nodig meer de randen van wettelijke en beleidsmatige kaders opzoeken.
 • Veiligheid
  Dit onderwerp wordt steeds belangrijker op de gemeentelijke agenda. Daarom komt er een veiligheidsplan in samenwerking met inwoners, ondernemers en professionals.

Werkprogramma bij de gemeenteraad

Het collegewerkprogramma met actiepunten ligt nu bij de leden van de gemeenteraad; ter inzage en om reactie op te geven. Binnenkort verschijnt er ook een versie voor de inwoners online.

 


Reacties