Vliegende start voor leerlingen Sophia Scholen

Vliegende start voor leerlingen Sophia Scholen Foto: Sophia Scholen

De 10 basisscholen in Teylingen die onder Sophia Scholen vallen, hebben hun deuren op 11 mei weer geopend. De leerlingen zijn voor een zogenaamde vliegende (her)start verwelkomd met een mooie Sophiafrisbee. Een knipoog naar de 1,5 meter maatregel.

Ouders en medewerkers hebben een brief ontvangen waarin de aanpak van de heropening beschreven is. De invulling is per school verschillend, maar vast staat dat iedere leerling vanaf 11 mei tot Pinksteren in ieder geval de helft van de lestijd op school doorbrengt. 

Hele of halve dag naar school?

De aanbeveling is om leerlingen om de dag een hele dag op school te laten zijn, maar alternatieven zoals ochtend- of middagshifts zijn ook toegestaan. Omar Ramadan, voorzitter College van Bestuur, geeft aan dat dit afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van een school, zoals de grootte, het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van naschoolse opvang et cetera. Wel is dan instemming nodig van de medezeggenschapsraad en moet goed overleg plaatsvinden met de buitenschoolse opvang en andere partners. Ramadan benadrukt dat het slechts om de helft van de lestijd gaat.

“De combinatie thuiswerken en het begeleiden van je kind(eren) bij onderwijs op afstand blijft bestaan. De helft van de tijd zijn leerlingen nog steeds thuis en verwachten we dat ze huiswerk maken.” - Omar Ramadan

Extra hygiënemaatregelen

Bij alle Sophia Scholen is gezorgd voor extra hygiënemaatregelen. Er vindt dagelijks tussen de middag een extra schoonmaakronde plaats, waarbij sanitair en andere oppervlakken die kinderen veelvuldig aanraken (deurklinken, trapleuningen, toetsenborden, bureaus en dergelijke) grondig gedesinfecteerd worden.

Dit gebeurt ook aan het einde van de dag. Voor de leerlingen en het medewerkers zijn papieren handdoekjes beschikbaar, evenals flacons handalcoholgel en extra prullenbakken.

Brengen en halen van kinderen

De precieze regelingen rond het brengen en halen van kinderen kunnen per school verschillen, maar Sophia Scholen houdt in ieder geval vast aan de maatregel dat ouders het schoolgebouw en het schoolplein niet mogen betreden en dat zij zelf goed opletten om voldoende afstand tot elkaar te bewaren.

“Ik ben in ieder geval ontzettend trots op alle 28 Sophia scholen en de medewerkers. Knap hoe zij erin geslaagd zijn in zo’n korte tijd aan de slag te gaan met onderwijs op afstand met de beschikbare middelen. Dat was voor sommigen best een uitdaging, terwijl anderen stonden te popelen om als een soort vloggende juf of meester aan de slag te gaan". - Omar Ramadan

Geen leerlingen uit beeld

De docenten hebben wekelijks met iedere leerling één-op-één contact gehad. Bij Sophia Scholen zijn geen leerlingen uit beeld verdwenen, al waren sommigen bijvoorbeeld in Polen. Maar ook vanaf daar was online onderwijs gewoon mogelijk.  Kinderen zijn vanaf 11 mei verplicht om weer naar school te gaan. Alleen voor leerlingen die behoren tot een risicogroep kan een uitzondering worden gemaakt.

 

SophiaScholen_corona_frisbee


Reacties