Voorkeur voor nieuw afvalbeleid Teylingen

Voorkeur voor nieuw afvalbeleid Teylingen Foto: Pixabay

De gemeenteraad praat al een tijdje over een nieuwe manier van afval inzamelen voor Teylingen. De ambitie is om inwoners succesvoller afval te laten scheiden, hier zijn verschillende manieren voor. De voorkeur ligt nu bij een systeem met 3 afvalcontainers en betalen per hoeveelheid restafval.

De raad heeft zichzelf de doelstelling opgelegd om in 2020 maximaal 100kg restafval per persoon per jaar te produceren, om te kunnen voldoen aan de ambitie van maximaal 30 kg restafval p.p.p.j. in 2025.

Omgekeerd inzamelen en diftar

Volgende week, op 11 juli, praat de gemeenteraad verder over een nieuw afval inzamelbeleid en welk scenario ze in willen voeren in Teylingen. De commissie DEB (Duurzaamheid, Economie en Bestuur) heeft een voorkeur voor omgekeerd inzamelen, diftar en een PMD-minicontainer.

In de praktijk zou dat er als volgt uitzien:

PMD

Niet langer PMD inzamelen in zakken en langs de kant van de weg zetten.
Laagbouw krijgt een (mini)container voor het inzamelen van PMD.
Hoogbouw kan PMD kwijt in ondergrondse containers nabij de woning.

Papier

Voor laagbouw komen (mini)containers beschikbaar om papier in te verzamelen, het is niet verplicht om hier gebruik van te maken als je geen derde bak wilt. Inzameling wordt bij voorkeur gedaan door verenigingen, anders door de gemeente.
Hoogbouw krijgt ondergrondse containers voor papier.

Gft

De inzameling van gft-afval blijft gelijk aan het huidige systeem.
De commissie wil graag een test draaien waarbij in de zomerperiode gft-afval wekelijks wordt opgehaald.

Restafval

Restafval wordt niet meer aan huis opgehaald. Inwoners moeten dit zelf naar een (ondergrondse) container brengen, waar je per hoeveelheid restafval betaalt. Hoe meer restafval je hebt, hoe hoger de kosten (diftar). 

In totaal zijn acht scenario’s uitgewerkt voor de gemeente Teylingen. Deze kan je hier inzien. Na onderzoek blijken drie opties aan te sluiten bij de milieudoelstellingen. Commissie DEB heeft de voorkeur voor scenario 6, zoals hierboven geschetst.

 


Reacties