VOT wint zaak over Ondernemersfonds Teylingen

VOT wint zaak over Ondernemersfonds Teylingen Foto: InTeylingen

Het gerechtshof Den Haag heeft op 12 mei 2020 de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) en Clair Optiek in het gelijk gesteld in hun zaak tegen de Gemeente Teylingen.

De VOT en Clair Optiek strijden al jaren samen met Steenbergen Advocaten tegen de schimmige financieringsconstructie van het ondernemersfonds in Teylingen. De gemeente had dit via de OZB geregeld, maar voor bepaalde ondernemingen een uitzondering gemaakt. Het gerechtshof maakt hier nu korte metten mee.

Succes in jarenlange slepende kwestie

Het gerechtshof oordeelt dat de gemeente Teylingen bij de verhoging van de OZB 2017 voor het Ondernemersfonds niet mocht regelen dat sommige ondernemers die verhoging weer konden terugkrijgen. Deze zogenaamde ‘retributieregeling’ is in strijd met de wet.

De gemeente Teylingen heeft de wet omzeild en haar bevoegdheden opgerekt. En het laten uitvoeren van de retributieregeling door de Stichting Ondernemersfonds Teylingen (SOT) mag ook niet. Het gaat om exclusieve wettelijke bevoegdheden. Als de gemeente die aan een stichting overdraagt, maakt zij toetsing van haar besluiten door de rechter onmogelijk. Dat is in strijd met de bezwaar- en beroepsregeling in het bestuursrecht.

De zaak draait om de retributieregeling

 "De Gemeente wilde een uitzondering maken voor bepaalde ondernemers. Dus die zouden niet bijdragen aan het ondernemersfonds. Zo wilde de gemeente een meerderheid voor haar plannen creëren. Maar de SOT en niet de gemeente zelf moest dit uitvoeren. Het gerechtshof is heel duidelijk: dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en discriminerend. En de gemeente had de SOT niet voor haar karretje mogen spannen. Dat maakt het allemaal nog meer verwijtbaar" - Jeroen Joustra van Steenbergen Advocaten, de advocaat van Clair Optiek en de VOT

Landelijk belang bij deze uitspraak

Jeroen Joustra laat weten dat de uitspraak van groot pricipieel belang is en volkomen terecht. Anders kan elke gemeente voortaan een stichting oprichten om allerlei taken uit te voeren, die voor de gemeente zelf verboden zijn.

"We moeten er op kunnen vertrouwen dat onze overheid eerlijk handelt. Wij hebben deze zaak altijd willen regelen. We hadden zelfs een schikking bereikt met Bas Brekelmans. Maar B&W heeft de toenmalige wethouder teruggefloten. De gemeente was overtuigd van haar gelijk. Onze cliënten en wij zijn natuurlijk blij dat het gerechtshof deze zaak nu heel principieel heeft bekeken en recht heeft gesproken.” - Jeroen Joustra

Grote gevolgen voor de gemeente Teylingen

Deze uitspraak biedt de mogelijkheid om de OZB-verhoging 2016 en 2017 voor alle ondernemers in Teylingen te incasseren bij de gemeente. Om aan deze actie deel te nemen kunnen alle ondernemers in Teylingen zich aanmelden via de  website van Steenbergen Advocaten.  www.steenbergenadvocaten.nl.

En als de gemeente weigert mee te werken, dan starten wij meteen een civiele procedure bij de rechtbank vanwege een onrechtmatige overheidsdaad. De kans op succes is na de uitspraak van het gerechtshof heel groot”, - Jeroen Joustra.


Reacties