Vrijheid is geen vanzelfsprekenheid

Vrijheid is geen vanzelfsprekenheid Foto: HVV en OVV

De Oranje Vereniging Voorhout (OVV) en de Historische Kring Voorhout (HKV) werken samen aan een schoolproject in het kader van 75 jaar bevrijding. Onder begeleiding van kunstenaars uit Voorhout en omgeving hebben de basisschoolleerlingen kunstwerken gemaakt over oorlog en vrede. 

 

Poëzie:  wat betekent vrede voor jou

Door leerlingen van de groepen acht van de basisscholen  in Voorhout zijn gedichten en teksten gemaakt. Dit deden zijn onder leiding van de ervaren dichters en schrijvers Irma Ooijevaar en Joep Derksen.

De kinderen waren daarbij in eerste instantie afwachtend en vroegen zich af of ze wel een gedicht zouden kunnen schrijven. Maar na uitleg en met begeleiding zijn ze zonder uitzondering enthousiast. Al na een uur is het bijna iedereen al gelukt om een gedicht te maken. Uiteindelijk hebben alle kinderen een mooi gedicht geschreven. De resultaten laten zich lezen als schilderijen in de vorm van woorden waarin de schrijver het beeld van oorlog en vrede weergeeft.

Tentoonstelling

Alle gedichten zullen vanaf medio april in Voorhout tentoongesteld worden. Waar welke onderdelen van het totale kunstproject te zien zullen zijn, moet nog worden bepaald. Dat is immers ook afhankelijk van het aantal en de vorm van de werkstukken en ook van de beschikbare tentoonstellingsruimte. Voor dit laatste is de medewerking gevraagd van de Voorhoutse middenstand, die enthousiast en positief op dit verzoek heeft gereageerd.

4 mei herdenkingsbijeenkomst

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, ’s avonds in de Bartholomeuskerk en daarna tijdens de herdenking op het Raadhuisplein, zal ook gebruik gemaakt worden van de poëzie die door de leerlingen van groep acht is weergegeven.

Beeldende kunst

Met de leerlingen van de groepen zeven van dezelfde basisscholen wordt de ellende van de oorlog en het geluk en bewustzijn van de vrijheid die daarna kwam verbeeld. Onder leiding van beeldende kunstenaars worden tekeningen, schilderijen of collages gemaakt waarin de jeugd hun beeld van geweld of vrijheid kan uitdrukken. Al eerder heeft u kunnen lezen over de positieve reacties van de jeugd en de inspirerende kunstwerkjes die dit opgeleverd heeft.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Met dit project willen OVV en HKV de boodschap doorgeven dat vrijheid een vanzelfsprekendheid lijkt, maar niet vanzelfsprekend is. Met dagelijkse berichten over de vele conflicten in de wereld is het maar al te duidelijk dat vrijheid een belangrijk maar ook vluchtig is. Het is van groot belang dat de jeugd bewust wordt van het alternatief en dat het meer dan de moeite waard is om zich in te zetten voor vrijheid en democratie.


Reacties